18-10-2018 05:12:54

Bortskaffelse af spildevandsslam

Arrangør: Miljøteknisk Gruppe, Østjysk Region

Hvordan kan man i dag bortskaffe spildevandsslam på en miljømæssig hensigtsmæssig måde. Ved aftenens møde vil der blive præsenteret en økonomisk og miljømæssig vurdering og sammenligning  af alternative bortskaffelsesmetoder samt overvejelser ved valg af strategi. Endvidere vil der blive fortalt om 38 jyske og fynske spildevandsselskabers overvejelser og arbejde med at etablere et fælle slamforbrændingsanlæg.endelig fortælles om St. Gobain Webers overvejelser om anvendelse af slam i produktionen af leca-kugler.

Program:
1. Teknisk, økonomisk og miljømæssig vurdering af alternativer for fremtidig bortskaffelse af spildevandsslam.
Claus Werner Nielsen, 17.00 – 17.40

2. Århus Vands overvejelser og strategi.
Paul Kr. Thomsen, 17.40 – 17.50

3. Etablering af et fælles slamforbrændingsanlæg
Historie, teknik, økonomi, placering, energiudnyttelse, fosforgenvinding, deltagere, udfordringer.
Per Nielsen, 17.50 – 18.25

4. Pause med let forfriskning, 18.25 . 18.50

5. St. Gobain Weber (producerer bl.a. Leca-kugler). Overvejelser om anvendelse af slam i produktionen.
Fabrikschef Jesper Schmidt, 18.50 – 19.10

6. Afslutning og diskussion, 19.10 – 19.20

Gratis-arrangement

I pausen serveres et let traktement.

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close