15-11-2018 13:54:27

Brand i skibe

Skibsbrande og efterforskning af disse. Præsentation af søværnets taktik og filosofi i forbindelse med (brand)katastrofebekæmpelse. Herudover et eksempel på brandbekæmpelsesudstyr og opdatering af regelsituationen indenfor området.
Arrangør: IDA Maritim

Aftenens program vil omhandle eksempler på skibsbrande og undersøgelse af skibsbrande. Derudover vil taktikken bag (brand)katastrofebekæmpelse i Søværnets regi blive præsenteret. Der præsenteres yderligere eksempler på udstyrsløsninger og afsluttes med en opdatering på regelsituationen indenfor området.

Program

16.30 – 16.35 Velkomst
 v/ Peter Storegård Jensen

16.35 – 17.10 Skibsbrande fra arkiverne
v/ Lars Krauthammer,  Havariinspektør, Survey Association, Ltd.

“Det sker!!” – Lars Krauthammer vil give eksempler på brand i bla. ro-ro og tankskibe, brand i maskinrum og konsekvenser heraf. Eksemplerne findes i havariinspektørens arkiv gennem de seneste 20 år.

17.15 – 17.50 Undersøgelser af skibsbrande
v/ Øssur J. Hilduberg. Undersøgelseschef, Den Maritime Havarikommision.

Øssur J. Hilduberg vil forklare hvorledes Den Maritime Havarikom-ission undersøger brande i skibe og hvad man kan lære af disse brande - især af de brande hvor "det går godt".

17.55 – 18.25 Forfriskning

18.25 – 19.00 Havaribekæmpelse i Søværnet
v/ Henrik Michael Hansen, Seniorsergent og Henrik Andersen, Sergent, Søværnets Center for Skibssikkerhed.

Søværnets taktikgrundlag for havaribekæmpelse diskuteres og  sammenholdes med havariuddannelserne og udviklingen indenfor havariorganisationen på Søværnets enheder.

19.05 – 19.45 Eksempler på teknologiske løsninger
v/ Lars Gerner Lund, COO, DASPOS A/S og Erik Christensen, R&D manager, Wilhelmsen Tech. Solutions A/S.
Ved brande i motorrum kan prisen løbe op i mio. kr/min. Lars Gerner vil beskrive LAS-10, der opdager brande før de opstår.
Erik Christensen vil diskuterere fordele og ulemper ved de mere kendte faste brandslukningssystemer for maskinrum.

19.45 – 19.55 Ændring af SOLAS regler på baggrund af brande i skibe
v/ Palle Kristensen. Specialkonsulent, Søfartsstyrelsen.

Palle Kristensen giver en kort beskrivelse af, hvordan erfaringer fra undersøgelser af brand i skibe bliver til regelændringer i SOLAS.

19.55 – 20.00 Afrunding

Tilvalg

Ledsager
kr. 0

Kommende arrangementer
fra IDA Maritim

19 nov.
Passenger and RoRo ships – latest newbuildings to Danish flag
  • IDA, København V
  • mandag d. 19. november kl. 16:00

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close