18-11-2018 03:03:59

Brandsikring af byggeri

Arrangør: Byggeteknisk Gruppe, IDA Nord


Brandsikring er relevant i alle byggeprojekter og kan typisk håndteres på flere forskellige måder, hvilket let skaber tvivlsspørgsmål. Samtidig er brandsikring en "tværfaglig" disciplin, som både ingeniører og arkitekter skal forholde sig til.

Med afsæt i dette vil Brian V. Jensen fra Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) ved dette arrangement komme ind på følgende emner:

Håndbog om brandsikring af byggeri
- Byggelovgivning og brandsikkerhed
- Ændringer i bygningsreglement 2010
- Hvordan anvendes eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri
- Hvad gør en brandrådgiver
- DBI's håndbog om brandsikring af byggeri (opdateret udgave)

Eksempelsamlingen
- Kortfattet gennemgang af anvendelseskategorier
- Flugtveje (gennemgang af generelle principper og krav)
- Krav til bærende konstruktioner og aktive brandsikringsanlæg i relation til anvendelseskategorier
- Krav til byggeri over 22 meter (hvad kommer i spil?)
- Hvordan sikres typiske afvigelser fra Eksempelsamlingen - f.eks. brug af ABA-anlæg og varsling, flugtvejslængder og hvornår kan anvendes uklassificerede glaspartier

"Nye trends"
- Hvordan brandsikres grønne tage/vægge

Der serveres sandwich samt øl/vand i en pause ca. halvvejs i programmet.

Der er begrænset deltagerantal.

Prisen for at deltage er kr. 50 pr. person og det er inkl. forplejningen.


Husk at tilføje/rette din e-mailadresse på MinSide på ida.dk. E-mail adressen bruger vi til mødebekræftelse, evaluering og nyhedsbreve.

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close