14-08-2018 12:44:26

Brug af virtuelle møder / virtuel undervisning

Ved et virtuelt møde eller ved virtuel undervisning behøver man ikke fysisk at være til stede i det samme rum. Man er i kontakt med hinanden over internettet og kan befinde sig endog fysisk meget langt fra hinanden.
Arrangør: IDA Education

Et virtuelt møde og/eller virtuel undervisning er i virkeligheden ikke spor virtuelt. Der er derimod tale om, at man ikke fysisk behøver at være til stede i det samme rum. Man er i kontakt med hinanden over internettet og kan befinde sig endog fysisk meget langt fra hinanden.I modsætning til møder kan virtuel undervisning endvidere være både synkron og asynkron i tid.

Nogle af de helt store fordele er naturligvis, at der kan spares tid og penge på transport, men også opnås en øget fleksibilitet i den enkeltes planlægning af sin tid.

Ansatte ved universiteter og mange andre videregående uddannelsesinstitutioner har fri adgang til systemet Adobe Connect, der er en udmærket platform for virtuelle møder og virtuel undervisning. Også personer udenfor disse institutioner kan inviteres med til møder, m.v.

Dette arrangement har til formål at give en kort introduktion til brugen af Adobe Connect, og herunder en drøftelse af fordele/ulemper ved brug af de ”virtuelle” muligheder. Desuden vil der være mulighed for diskussion og eventuel erfaringsudveksling blandt deltagerne. Alle er meget velkomne, men arrangementet er dog primært rettet mod deltagere med ingen eller kun begrænset erfaring med teknikken.

Medbring gerne egen pc og eget head-set.

Program på https://c.deic.dk/r1om4kiuril (Room Passcode: IDA)

Kommende arrangementer
fra IDA Education

5 sep.
Familievirksomhed klar til Industri 4.0, ved at udnytte forskningen og samabejde med DTU
  • IDA Mødecenter, København V
  • onsdag d. 05. september kl. 16:45
10 sep.
Corporate learning, læringsteknologi og fremtidens arbejdsmarked
  • IDA Mødecenter, København V
  • mandag d. 10. september kl. 13:00

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close