20-10-2018 10:51:01

Budolfi Kirke - Aalborgs Domkirke

En fantastisk fortælling fortalt af Jørgen Ohlien om samspillet mellem kirken som institution og den nordjyske befolkning gennem ca.1200 år. Kirken besidder som forventet en rigdom af inventar, som både fortæller om kirken som domkirke og om Aalborg by.
Arrangør: Byggeteknisk Gruppe, IDA Nord

BUDOLFI KIRKE - AALBORGS DOMKIRKE er opkaldt efter den engelske helgen St. Botholphus, hvis helgendag er den 17. juni. Allerede fra omkring år 1000 har der været en trækirke på stedet og siden en romansk kirke fra 11-1200, hvis fundament delvis ses i domkirkens krypt.

Budolfi Kirke er opbygget med et midterskib, to sideskibe, våbenhus og tårnrum i slutningen af 1300-tallet i gotisk stil i gule munkesten. Den nævnes i Danske Atlas med årstallet 1399. I 1899-1900 blev sakristiet mod nord – Gammel Torv - tilføjet ved en stor renovering af kgl. bygningsinspektør Hack Kampmann, og i 1942-1943 tilføjede kgl. bygningsinspektør Einar Packness 14 meter til koret samt kapelbygningen mod syd – Algade.

SPIRET er opført i 1779 for de testamentariske gaver, som søskendeparret Jacob og Elisabeth Himmerig gav i henholdsvis 1773 og 1774. Spiret har siden da stået som Aalborg bys vartegn.

Agenda:

Kl.: 1200 mødes vi i Våbenhuset, hvorefter domorganisten Erling Thomsen vil tage os med op til orglet og          fortælle om dettes  historie og konstruktion samt give en demonstration af dets lydmæssige kunnen.

Kl.: ca. 1220 vil den tidligere mangeårige Kirkeværge Jørgen Ohlien med engagement fortælle om hele Kirkens arkitektur  og historie, som han også har gjort i sin bog om Kirken »Domkirken i Aalborg Budolfi kirke — fra begyndelsen til i dag«

Kl.: ? vil der blive serveret kaffe/the med friskbagt brød

Arrangementet er åbent for ledsagere, max. to pr medlem

https://www.google.dk/url?url=https://plus.google.com/u/0/117298124380846073873&rct=j&q=&esrc=s

Tilvalg

Antje Christensen
kr. 50

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close