17-10-2018 11:52:42

Byggeprojekter

Byggeprojekter er det 4. af 6 kurser i kursusrækken for assistenter uden beskikkelse. Deltagelse forudsætter ikke, at man har deltaget i de forudgående kurser. Kursusrækken er arrangeret af ALF og PLF.
Arrangør: PLF bestyrelse

Målgruppen er yngre assistenter uden beskikkelse. Kurset skal ses som værende målrettet mod beskikkelsen. Kurset er åbent for alle, men assistenter med mindre end 4 års ansættelse i praksis vil have fortrinsret i tilfælde af overtegning.

Maks. deltagerantal er sat til 30.

Kurset omhandler de retlige og planmæssige rammer for byggeprojekter med fokus på landinspektørens traditionelle opgaver, samt relaterede opgaver indenfor planlægning og rådgivning

  • Bolig- og ejerformer
  • Offentligretlige bindinger, arealanvendelseslovgivning
  • Privatretlige bindinger, servitutudredning
  • Planprocessen
  • Byomdannelsens problemstillinger
  • Case med deltagelse af en projektudvikler
  • Realiseringsmuligheder
  • Entreprise

Kurset er en kombination af indlæg baseret på erfaringer og eksempler fra praksis, diskussion i plenum og – i mindre omfang – gruppearbejde.

Inden kursets start sendes et link til en elektronisk kursusmappe med relevant materiale.

Kursuslærere
Erfarne kræfter fra praksis

Kursusleder
Poul Moesgaard, LE34, Køge

Kursusafgift
6.000 kr. + moms for medlemmer af DdL og IDA.
6.300 kr. + moms for øvrige deltagere.

 

Tilmeldingsfrist er d. 22. maj 2015.

 

 

 

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close