16-10-2018 19:15:17

Danmarks 600 AKR-skadede broer - Behov, erfaringer og muligheder

Nye krav, erfaringer, metoder og ideer til planlægning, inspektion, testning, forstærkning og reparationer præsenteres. Mødet har fokus på statik, reparation og udførelse, men også metoder til forudsigelse af styrketab i de skadede betonbroer.
Arrangør: Dansk Betonforening

På mødet præsenteres Vejdirektoratets overblik over broernes tilstande og behovet for vi-den og forbedring. Der præsenteres resultater fra broer, der er testede og forstærkede, li-gesom den nyeste viden om inspektion og vurdering af materialerne gennemgås.

Der præsenteres erfaringer fra en hurtig og enkel reparation af en AKR-skadet tunnel med en ny fremgangmåde og et minimum af trafikregulering.

Gratis-møde
Deltagelse i henhold til IDAs regler.

Program

15.00  Velkommen
v. Per Goltermann, DBF’s Idé- og Foredragsudvalg (DBF/IFU)
 
15.05 Danmarks 600 AKR-skadede broer – hvad er vi nødt til at gøre ?
Vejdirektoratet har identificeret 600 broer med større og mindre problemer pga. AKR-skader. Behov, krav og ønsker om tiltag, reparationer, forstærkninger og udskiftninger præsenteres.
v. Erik Stoklund Larsen, projektchef, Vejdirektoratet

15.30 Revneorientering og mekaniske egenskaber af AKR skadet beton
I tilknytning til et igangværende ph.d. projekt på DTU Byg er der i et netop afsluttet kandi-datprojekt gennemført en dybdegående undersøgelse af sammenhængen mellem revneorien-tering og mekaniske egenskaber af AKR skadet beton. I indlægget præsenteres anvendte fremgangsmåder til dels analyse af revneorienteringen, dels måling af de mekaniske egen-skaber. Desuden omtales nogle af de opnåede resultater i kandidatprojektet.   
v. Ricardo Antonio Barbosa, Ph.d.- studerende, DTU Byg

15.55 Pause
Dansk Betonforening byder på øl og vand

16.30 Tilstandsvurdering og analyse af AKR skadede betonkonstruktioner
I de seneste 5-10 år er metoder og principper til vurdering af AKR skadede betonkonstrukti-oner udviklet og forbedret på en række områder. Tilstandsvurderingsmetoder og laboratorie-undersøgelser, inkl. fremskrivningsmodeller er i dag værdifulde input til vurdering af repara-tionsstrategier og bæreevne.
v. Bent Grelk, Rambøll

16.55 Den reelle bæreevne af en AKR-skadet bro – prøvning i fuld skala
Hvad kan en stærkt AKR-skadet bro egentlig bære? Erfaringer gives mens der fortælles om en gennemført fuldskalaprøvning af en skadet bro.
v. Christian von Scholten, NIRAS

17.20 AKR-skadet tunnel reddet med foring af sprøjtebeton
I en eksisterende gangtunnel, som var stærkt medtaget af AKR-skader, blev der støbt en ny tunnel af sprøjtebeton, med de gamle elementer som forskalling. Erfaringerne med at gen-nemføre en hurtig og billig reparation med et minimum af trafikregulering præsenteres.
v. Karsten Petersen, MT Højgaard

17.50 Afrunding
v. Per Goltermann, DBF’s Idé- og Foredragsudvalg (DBF/IFU)

 

 

 

 

Kommende arrangementer
fra Dansk Betonforening

7 nov.
Obduktion af en betonkonstruktion – hvordan finder vi ud af (næsten) alt ??
  • Danmarks Tekniske Universitet, Bygning 127, rum 013, Lyngby
  • onsdag d. 07. november kl. 17:15
13 nov.
Den bæredygtige byggeplads og Cirkulær økonomi i Byggesektoren
  • IDA Mødecenter, København V
  • tirsdag d. 13. november kl. 16:45
19 nov.
Rogfast-forbindelsen - spektakulær anlægskonstruktion med tunnel 390 meter under havoverfladen
  • IDA Mødecenter, København V
  • mandag d. 19. november kl. 16:00
26 nov.
Bella Sky Hotel: Design og bygning af verdens skæveste hotel
  • SDU - Syddansk Universitet - Odense, Odense M
  • mandag d. 26. november kl. 16:00
28 feb.
Green Transition of Cement and Concrete Production in Denmark
  • Danish Technological Institute, Taastrup
  • torsdag d. 28. februar kl. 09:00
Se alle kommende arrangementer fra Dansk Betonforening

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close