24-05-2018 15:48:59

Dansk industri i Kina – en mere komplet historie om outsourcing

Dansk industri i Kina – en mere komplet historie om outsourcing v/ Louise Skyggebjerg, ph.d. i historie, souschef/museumsinspektør på Danmarks Tekniske Museum
Arrangør: IDA - Historisk Teknologi, HITEK

Den industrihistoriske forskning i Danmark har især koncentreret sig om, hvad der foregår inden for landets grænser. Hvad angår outsourcing har fokus i alt væsentligt været på tab af arbejdspladser i Danmark. Men er det den fulde historie om dansk industri i globaliseringens tidsalder?

I 2013 rejste foredragsholderen sammen med erhvervshistoriker Kristoffer Jensen fra Industri-museet til Kina for at se på, hvad danske virksomheder har bygget op på den anden side af jorden, og for at sammenligne dansk industri i Kina med dansk industri i Danmark. Samtidig dokumentere-de Arbejdermuseet en dansk virksomheds udflytning til Thailand, og baseret på resultaterne fra de to projekter vil foredragsholderen sætte fokus på outsourcing i et hverdagsperspektiv. Som en flytteproces og som en permanent tilstand, og med inddragelse af parametre som virksomheds-kultur, kulturforskelle, arbejdsforhold og teknologi.

Tilvalg

Ledsager
kr. 0

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close