15-10-2018 19:29:32

De nye digitale krav og muligheder for borgere og virksomheder.

Bliv klog på hvilke krav og muligheder den nye digitaliseringslov giver.
Arrangør: IDA Fyn, IT-Gruppen

I juni 2012 vedtog Folketinget de første love vedrørende obligatorisk Digital Post og obligatorisk digital selvbetjening. Med Digital Post og digitale selvbetjeningsløsninger får borgere og virksomheder kommunikationskanaler til det offentlige, der er overskuelige, fleksible, hurtige, målrettede, sikrere og juridisk gyldige. Øget digital kommunikation sparer desuden kommunen for udgifter til porto, papir, print og kuverter samt effektivisere de interne arbejdsgange. Hermed frigøres tid og penge til børnepasning, undervisning, ældrepleje m.v.

Borgere, der kan anvende de digitale løsninger, skal i følge lovene anvende dem. Det stiller naturligvis også krav til kommunen om at stille brugervenlige løsninger til rådighed samt tilbyde hjælp og vejledning til borgerne.

På mødet vil chefkonsulent Birgitte Hjelm Paulsen orientere om, hvordan Odense Kommune arbejder på at øge kommunikationen med borgere og virksomheder via de digitale kanaler. Og assistent Lone Dam Houborg vil vise eksempler på, hvordan man i Byggesagskontoret kommunikerer med borgere og virksomheder via Digital Post.


 

 

Tilvalg

Ledsager
kr. 0

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close