20-10-2018 21:34:12

Debatforum om ”Genoprettende Dialoger”

Arrangør: Faggruppen for Udvikling af Human Ressources, IDA Syd

FUHR inviterer til debatforum, hvor Carl Plesner fra foreningen ”Livsberigende Kommunikation” vil fortælle om og debattere:

 

·   Optimering af trivsel, arbejdsglæde og kvalitet ved at håndtere kriser i genoprettende dialogmøder.

·   Hvordan kan vi maksimere og optimere de sociale relationer i en gruppe mest muligt, så det skaber det fundament af tillid, tryghed og gensidig forbundethed som er så vigtig for en vedvarende toppræstation?

·   Hvad gør vi, når relationerne i en gruppe er belastede og samarbejdet er på sammenbruddets rand pga. mistillid og mistrivsel?

 

Carl Plesner vil i dette foredrag fortælle om sine erfaringer med at reparere skadede relationer mellem mennesker i konflikt og krise. Han vil beskrive sit arbejde med processen i de genoprettende dialogmøder. Her tager han udgangspunkt i en indlevende empatisk tilstedeværelse og faciliterer en proces, hvor deltagerne finder frem til den gensidige forståelse og indlevelse, som er fundamentet for genopretning af tabt tillid, tryghed og trivsel.

 

Han vil også fortælle hvordan dette arbejde kan implementeres i virksomheder og styrke evnen til at skabe og udvikle stærke sociale relationer i organisationen. Derved kan virksomhederne tiltrække og fastholde vidensmedarbejdere og styrke det fundament af trivsel, hvorfra en vedvarende høj præstation kendetegnet ved høj kvalitet og kundetilfredshed tager sit optimale udgangspunkt.

 

Carl Plesner arbejder bl.a. som konfliktrådsmægler ved politiet. Han har et særligt øje for de sager, hvor parterne i forvejen har en relation med hinanden, fx sager om vold i familier, mellem venner, kollegaer, naboer og mellem klassekammerater og deres forældre i folkeskolen.

 

Pris

Deltagelse er gratis for ikke-medlemmer og medlemmer.

 

Tilmeldingsfrist

Senest den 10. oktober 2011.

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close