18-08-2018 11:00:12

Den Danske Banekonference "Jernbanen i fokus"

BaneBranchen indbyder sammen med IDA Rail, DI, Danish Railway Group, CenSec og NJS til Den Danske Banekonference den 14. maj 2014.
Arrangør: IDA Rail

Der indbydes som tidligere år til ”Den Danske Banekonference” med hovedtemaet ”Jernbanen i fokus” med 7 spor. BaneBranchen samarbejder med IDA Rail, DI, Danish Railway Group, CenSec og NJS.  Her har alle der er interesserede i den danske jernbane mulighed for at mødes og udveksle meninger og synspunkter. De tidligere konferencer har været så populære, at der i 2012 og 2013 var mere end 500 deltagere.

Konferencen sætter gennem foredrag fra politikkens, industriens og forskningens kompetence-spydspidser fokus på udfordringer og løsninger for den danske jernbane. Konferencen er Danmarks største jernbanekonference, og retter sig mod at samle de primære aktører på den danske jernbane: Danske og udenlandske jernbaneprofessionelle, Ansatte i kommuner, regioner og stat, der beskæftiger sig med jernbanen, konsulenter, leverandører og entreprenører inden for sektoren

Sæt allerede nu kryds i kalenderen onsdag den 14. maj 2014.

Læs mere om Den Danske Banekonference og tilmelding på www.banekonference.dk.

Vær opmærksom på at der ikke er tilmelding på ida.dk. Tilmelding sker direkte til Banebranchen.

Tilvalg

Ledsager
kr. 0

Kommende arrangementer
fra IDA Rail

27 aug.
Ibrugtagning af det nye ERMTS signalsystem
  • Trafiktårn Øst, København V
  • mandag d. 27. august kl. 17:00
29 aug.
Status på anlægsarbejdet på Odense Letbane
  • Odin Havnepark, Odense C
  • onsdag d. 29. august kl. 16:00
2 okt.
Hastighedsopgradering og sporfornyelse Aarhus-Langå
  • EY-Huset, Aarhus C.
  • tirsdag d. 02. oktober kl. 16:00
10 okt.
Studierejse med IDA Rail og NJS til Västerås og Stockholm 10-14 oktober 2018
  • Københavns Hovedbanegård - Under Uret, København V
  • onsdag d. 10. oktober kl. 15:00
13 nov.
Banedanmarks og Sund & Bælts digitaliseringsstrategier
  • Banedanmark, København Ø
  • tirsdag d. 13. november kl. 16:00
Se alle kommende arrangementer fra IDA Rail

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close