26-05-2018 06:17:35

Den faste forbindelse over Femern Bælt

Med en længde på 17,6 km vil Femern Bælt-tunnelen blive verdens hidtil længste kombinerede bil- og togtunnel.
Arrangør: IDA Mechanical Sjælland

Den bliver fem gange så lang som Øresundstunnelen mellem København og Malmø og tre gange så lang som Trans-Bay Tube Bart Tunnel i San Francisco, der i dag er verdens længste sænketunnel.

Femern A/S har de seneste tre år foretaget intensive miljøundersøgelser, geotekniske studier og udformet kontraktmateriale, og nu skal to store ansøgninger om byggetilladelse stå sin prøve. Hen over sommeren og efteråret 2013 indsender Femern A/S materialet til den danske VVM-høring til Transportministeriet og den tyske ansøgning til myndighederne i Kiel. Samtidig er ni internationale entreprenørkonsortier prækvalificeret til at byde på de fire store kontrakter og skal snart i gang med at udarbejde deres tilbud.

Anlægget af en sænketunnel mellem Danmark og Tyskland kræver et stort antal medarbejdere over en kort årrække. Femern A/S skønner, at der skal bruges mellem 25.000 og 28.500 mandår til den samlede opgave. Specielt i perioden 2015 – 2021, hvor anlægsarbejderne finder sted, er beskæftigelsen betydelig, i alt ca. 22.500 – 26.000 årsværk. Den største del af arbejdspladserne i anlægsfasen kommer til at ligge i Danmark.

Over de kommende 10 - 12 år, vil der blive udbudt byggeprojekter til 140 milliarder kroner i Region Sjælland og i Hovedstadsområdet.

Femern Belt Development har udarbejdet en oversigt over de mange projekter, som virksomheder i Region Sjælland kan byde ind på i netværk eller alene.

Program

18.00-18.45   Status på Femern-projektet, Lasse Vester, Design Engineer Immersed Tunnel, Femern A/S

18.45-19.30  Spisning

19.30-20.30   Muligheder for beskæftigelse, Stig Rømer Winther, Managing Director, Femern Belt Development

20.30             Slut

Kommende arrangementer
fra IDA Mechanical Sjælland

6 jun.
Høreapparater - meget mere end lydbehandling
  • Widex A/S - Lynge, Lynge
  • onsdag d. 06. juni kl. 17:00
7 jun.
Effektiv byggelogistik i praksis med tværfaglig og digital kommunikation
  • Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), København SV
  • torsdag d. 07. juni kl. 09:30
7 jun.
Virksomheders erfaring med Six Sigma
  • IDA Mødecenter, København V
  • torsdag d. 07. juni kl. 17:00
24 jun.
Besøg på Vikingeborgen Borgring og se første 2 års og starten på 3 års resultater af udgravningerne.
  • Udgravninger af Vikingeborgen Borgring, , Køge
  • søndag d. 24. juni kl. 10:00
Se alle kommende arrangementer fra IDA Mechanical Sjælland

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close