16-10-2018 08:07:51

Den globale medarbejder

DEN GLOBALE MEDARBEJDER - Oplev gevinsterne ved større forståelse for kulturel forskellighed
Arrangør: Kompetenceforum, IDA Nord
Medarrangør: IDA Lederforum Nordjylland

Vær med til at skabe større forståelse for kulturel forskellighed, dens betydning i arbejdslivet og jeres egen rolle i tværkulturelle møder på arbejdspladsen. Hvad er kultur, og hvad gør kultur for os? Hvordan opstår misforståelser og stereotyper? På kurset får du mulighed for større forståelse af dit eget kulturelle perspektiv samtidig med indsigten i kulturelle forskelle. I stedet for specifik viden om enkelte kulturer, giver kurset dig indsigt til at forstå og håndtere kulturelle dilemmaer hvor som helst. Det gør dig til en fleksibel og globalt minded medarbejder.

Indhold
- Hvad er kultur? Kulturelle lag, kulturel opvirkning
- Hvordan opstår misforståelser og stereotyper? Hvorfor fokuserer vi mere på forskelle, end ligheder?
- 7D Modellen (Trompenaars Hampden-Turner) og hvordan nedenstående 7 dimensioner øver indflydelse på vores holdninger og jobadfærd, såsom ledelse, kommunikation, samarbejde, relationsdannelse og arbejdsmåde.
   1. universalism versus particularism (om vores forhold til regler og relationer)
   2. individualism versus communitaranism ( om individets rolle i forhold til andre)
   3. neutral versus affective (om måden vi udtrykker følelser offentligt)
   4. specific versus diffuse (om måden, vi danner relationer og kommunikerer)
   5. achievement versus ascription (om hvordan vi opfatter status og magt)
   6. sequential versus synchronic (om hvordan vi forholder os til tid)
   7. internal versus external control (om hvordan vi opfatter magten over eget liv)

Form
Vi arbejder med en blanding af teoretiske oplæg, diskussioner, øvelser, cases og spil, afhængig af den tid, vi har til rådighed.

Målgruppe og forudsætninger
Kurset henvender sig til alle, som har lyst til at styrke deres profil som globale medarbejdere, træne og massere deres egen kulturelle sensitivitet eller bare interesserer sig for dette evigt aktuelle emne.

Oplægsholder:
Unna Hvid – Chief Learning Broker
Unna Hvid, er uddannet af Trompenaars Hampden-Turner, et forskningsbaseret firma med speciale i tværkulturel forskellighed i forretningslivet, og har, som Senior Management Consultant for APMM, rejst over hele verden og trænet APMM ansatte i emnet

Baggrund:
• cand.mag. i dansk og historie, pædagogikum med fokus på voksnes læring
• ledelse med personaleansvar for 90 vidensmedarbejdere og 15 administrative medarbejdere
• Senior Ledelseskonsulent i APMM (Maersk Training). Har været udstationeret i England i 2 år og har leveret træning over hele verden på engelsk
• Træningskonsulent i Maersk Drilling
• Underviser i ledelsesfaget Coaching i organisationer – et praksisrettet fag med et teoretisk udgangspunkt i systemteori og socialkonstruktionisme
• NLP Master Practitioner

Gratis arrangement. IDA er vært ved en sandwich, frugt, vand, kaffe/the

Kommende arrangementer
fra Kompetenceforum, IDA Nord

22 okt.
Netværksmøde 3
  • IDA Aalborg, Aalborg
  • mandag d. 22. oktober kl. 10:00
23 okt.
OHSAS 18001 til ISO 45001 - hvordan?
  • IDA Aalborg, Aalborg
  • tirsdag d. 23. oktober kl. 17:00
27 okt.
InDesign
  • Studenterhuset, Aalborg
  • lørdag d. 27. oktober kl. 10:00

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close