18-11-2018 09:29:05

Den grønne og blå by – Holistiske løsninger for vores byer i dag og i fremtiden

Hver måned vokser Københavns indbyggertal netto med 1.000 nye beboere, og de samme tendenser ses i andre større byer i Danmark og globalt.
Arrangør: IDA Miljø

Urbaniseringen stiller en masse udfordringer for byen som levested for mennesker. Vi ønsker os 'liveable' cities, hvor der er effektiv infrastruktur og gode og trygge boligområder. Samtidig har vi store forventninger til næromgivelser ved vores bolig, hvor der skal være mulighed for rekreation og oplevelser. Natur er noget, som mange byboere gerne vil have tæt på – grønne kiler og parker, udyrkede små hjørner og grønne gårde er "naturoplevelsen" i det daglige for mange af os.

Ønsket om natur tæt på, hvor man bor, er blevet en del af den politiske agenda. Bynatur, grønne tage og urban gardening vinder indpas i byrummene, og der er i dag en del af byplanlægningen at skabe eller styrke grønne og blå kiler ved at genåbne rørlagte vandløb, etablere grønne stiforløb for fodgængere og cyklister osv.

Nogle steder kan bynatur gå hånd i hånd med løsninger på klimaudfordringer f.eks. ved at bruge regnvand som aktivt element i byen. Lykkes man med at bruge byrum og restarealer i forbindelse med byomdannelse, nye bolig- og erhvervsområder og etablering af ny urban infrastruktur, kan man skabe helt nye værdier i omgivelserne for mange mennesker, og bynatur som begreb får dermed stor betydning for bosætning og den daglige livskvalitet.

På IDA Miljø mødet om bynatur vil vi om formiddagen blive præsenteret for en række oplæg fra forskere, forvaltere og rådgivere, der vil give os et overblik over forskellig temaer inden for bynatur og koblinger til klimatilpasning. Efter frokosten hos IDA Miljø følges vi ad til Naturcenter Vestamager ca. 3 km væk. Der vil vi komme ud i bynaturen i praksis og bl.a. se nærmere på et projekt ledet af Naturstyrelsen, hvor hensyn til natur, klimatilpasning og løsningen på hydrologiske forhold er tænkt sammen. Efterfølgende går turen videre til Amagerlandevej hvor vi ser på det klimatilpasningsprojekt  der nu er i anlægsfasen, hvor målet er at håndtere regnvand i et vejprojekt. Her vil der være mulighed for at besigtige konkrete løsninger og konstruktioner.

 

Program

09.00-09.30      Registrering og kaffe/te

09.30-09.45     Velkomst v. IDA Miljø

9:45-10:15       Stephanie Loveless, Research Officer, World Watch Institute Europe. Stephanie vil         præsentere projektet URBIA om urban biodiversitet, som bl.a. fokuserer på gode eksempler inden for projekter for øget biodiversitet i byerne. (Bemærk at oplægget er på engelsk)

10:15 – 10:45   Chiara Fratini, Aalborg Universitet København. Chiara vil præsentere omkring liveability som vejledende vision for bæredygtig byudvikling, baseret på erfaringer fra projektet Vand i Byer. (Bemærk at oplægget er på engelsk)

10:45 – 11:15  Søren Gabriel, Orbicon. Søren vil præsentere baggrunden for projektet på Amagerlandevej som vi skal besigtige om eftermiddagen

11:15 – 12:00  Frokost

12:00 – 12:30  Afgang med bus fra Ingeniørhuset

12:30 – 14.00  1. Stop: Naturcenter Vestamager. Naturlig hydrologi på Amager og bynær natur lige uden for Ørestaden v. Svend Norup, Naturstyrelsen Hovedstaden og Søren Hinge-Christensen, COWI

14.00 – 14.30  Transport

14.30 – 15.30  2. Stop: Amagerlandevej. Klimatilpasning i forbindelse med vejprojekter v. Jacob Dahl-Hansen, Orbicon

15.30-16.00    3. Stop: Kort besøg ved SEBs byggeri på Kalvebod Brygge v. Søren Gabriel, Orbicon

16:00 - 16:30  Transport retur til Ingeniørhuset og afrunding

 

Kommende arrangementer
fra IDA Miljø

20 nov.
De nye Sentinel satellitter – nye muligheder i miljøovervågningen
  • IDA Mødecenter, København V
  • tirsdag d. 20. november kl. 14:00
26 nov.
Vandværkernes udfordringer med at sikre god vandkvalitet
  • IDA Mødecenter, København V
  • mandag d. 26. november kl. 09:00
26 nov.
Klimapolitik på vej mod 2050
  • IDA Mødecenter, København V
  • mandag d. 26. november kl. 12:00
29 nov.
Ledelse der styrker 2018
  • IDA Mødecenter, København V
  • torsdag d. 29. november kl. 09:00
23 jan.
Degradation and recyclability of Plastics
  • IDA Mødecenter, København V
  • onsdag d. 23. januar kl. 09:00
Se alle kommende arrangementer fra IDA Miljø

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close