14-11-2018 12:38:10

Den nye statslige SU aftale - webinar

Fra central ramme til lokal dialog og enighed – Den statslige samarbejdsaftale 2013
Arrangør: TRU, Tillidsrepræsentantuddannelsen

Webinaret vil være et oplæg afholdt af konsulent fra Samarbejdssekretariatet, Niels Bundgaard, der vil gennemgå de forandringer, den nye aftale indeholder. Oplægget vil lægge særlig vægt på de værdier, som parterne blev enige om skulle være grundlaget for den nye aftale. Som overskriften antyder, var en af de nye værdier, at der skulle være færre centralt fastlagte regler for de statslige samarbejdsudvalg. I stedet skal udvalgene nu i højere grad, gennem dialog parterne imellem, beskæftige sig med opgaver/områder, som de finder relevant.

Oplægget inklusiv spørgsmål varer ca. en times tid. Skulle du have lyst til at stille andre spørgsmål til samarbejdsaftalen udover forandringerne, er du selvfølgelig velkommen til det også.

Samarbejdssekretariatet er et partssammensat sekretariat bestående af repræsentanter fra Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg - CFU.

Vores opgave er at fremme samarbejdsudvalgenes arbejde gennem bred informations- og vejledningsvirksomhed for samarbejdsudvalgene. Det sker bl.a. gennem konsulentbistand til både ledelse og medarbejderrepræsentanter i statslige samarbejdsudvalg om samarbejdsspørgsmål. Vores rådgivning og vejledning er partsneutral. Så har du spørgsmål til Samarbejdsaftalen, dit SU-arbejde eller lignende, så ring til os på 70 27 23 21 eller besøg os på www.samarbejdssekretariatet.dk.

OPKOBLING TIL WEBINARET

Når du har tilmeldt dig, får du en bekræftelse herpå. Nederst i denne mail finder du et link til webinaret. Du logger på via dette link og kommer videre til sitet, hvor weinaret vises. Skriv din e-mail i det blanke felt og tast "enter". Herefter bliver du registreret på sitet og modtager et link i din mail indbakke, et link som linker dig direkte videre til optagelsen.

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close