19-10-2018 20:42:32

Den nye vejlov

På kurset bliver du bragt up to date med den nye vejlov og delvis også de ændringer den medfører i privatvejsloven.
Arrangør: DdL's bestyrelse

På kurset bliver du bragt up to date med den nye vejlov og delvis også de ændringer den medfører i privatvejsloven.

Vi lægger vægt på de dele af loven, der har relevans for dig, der rådgiver private grundejere, laver matrikulære sager og/eller tilbyder konsulentydelser til kommuner på vejlovsområdet.
 
Kurset kommer omkring:
• En generel gennemgang af den nye vejlov
• Vejbidragsreglerne og anden medfinansiering af offentlig vej
• Nedklassificering af offentlig vej
• Adgangsregler mv. af relevans for matrikulære ændringer
• Ændringer i privatvejsloven (belysning, vejsyn, godkendelse af udlæg/nedlæg af privat fællesvej)

Målgruppe og deltagelse
Kurset henvender sig navnlig til dig der er landinspektør i praksis.
 
Kursusholdere
Finn Kjær Christensen, Landinspektør Ph.D, Viborg Kommune m.fl.

Kursusledelse
Bent Hulegaard Jensen, Aalborg Universitet         

Kursusafgift
3.000 kr. + moms for medlemmer af DdL og IDA
3.300 kr. + moms for øvrige deltagere

Tilmeldingsfrist
21. oktober 2015

Afmeldingsfrist
Ved afmelding efter d. 25. september betales 25 %
Ved afmelding efter d. 14. oktober betales 100 %

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close