16-11-2018 19:28:31

Det nye kraftvarmeanlæg - energitårnet

Arrangør: IDA Mechanical Sjælland

KARA/NOVEREN opfører et nyt kraftvarmeanlæg i Roskilde. Det nye kraftvarmeanlæg – Energitårnet forventes at blive sat i drift i 2013.

Energitårnet bliver et topmoderne byggeri med mange klima- og miljømæssige fordele.

Det nye anlæg blok 6 bliver bygget i nyeste teknologi, der er langt bedre end den ældre og forældede teknologi i de to gamle ovne, som det nye anlæg erstatter. Det har en langt højere effektivitet, fordi det kan udnytte energien fra affaldet meget bedre.
Budgettet for det samlede byggeri er på 1.3 mia. kr. eksklusive byggerenter.

Energitårnet er en arkitektonisk perle. Arkitekturen spiller en vigtig rolle i det nye byggeri. Der har været udskrevet en international arkitektkonkurrence, hvor den anerkendte hollandske arkitekt Erick van Egeraat i 2008 vandt blandt seks indbudte arkitekters forslag.

Arkitektfirmaet Egeraat har i sit forslag taget afsæt i, at der bliver lånt fra kendte og ukendte referencer i lokalområdet. Bygningen signalerer inspiration fra Roskilde Domkirke. Byggeriet er nært knyttet til lokalområdet og markerer med de mange referencer den lokale nærhed. Byggeriets volumen er udtryk for de store visioner og de miljømæssige gevinster, som rækker ud over de regionale grænser.

Når det nye kraftvarmeanlæg står færdigt, vil byggeriet med sine 50 meter i højden og et tårn på 98 meter være et markant bygningsværk. Energitårnet bliver synligt fra mange steder i Roskilde og omegn både dag og nat.

Desuden skal vi se rundvisning på blok 5, som behandler 20 tons affald i timen. producerer 15 MW el og 40 MW fjernvarme. 21 kg. damp/sek. 40 bar 400 grader med Vådt røggasrensning

Der er sandwich, vand og kaffe.

Deltagelse er gratis

Kommende arrangementer
fra IDA Mechanical Sjælland

20 nov.
Forskning, der skal forbedre visualisering og MR-skanningernes muligheder fremover
  • IDA Mødecenter, København V
  • tirsdag d. 20. november kl. 16:45
29 nov.
Konference om 3D print i byggeriet
  • Teknologisk Institut, Taastrup
  • torsdag d. 29. november kl. 09:00
30 jan.
Sovelia Engineering seminar
  • IDA Mødecenter, København V
  • onsdag d. 30. januar kl. 16:45
13 mar.
Optimering brugen af grønne energikilder til transportsektoren
  • IDA Mødecenter, København V
  • onsdag d. 13. marts kl. 16:45
24 apr.
Innovationsfonden projekter inden for vind- og gassektoren
  • IDA Mødecenter, København V
  • onsdag d. 24. april kl. 16:45
Se alle kommende arrangementer fra IDA Mechanical Sjælland

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close