17-11-2018 03:56:11

Digitalisering i teknik- og miljøforvaltningerne

Digitalisering i teknik- og miljøforvaltningerne - Godt for Miljøet? Godt for virksomheder/borgere? Kan digitaliseringen spare penge? Kom og hør udlægningen fra en kommune.
Arrangør: Miljøteknisk Gruppe, IDA Nord

Digitaliseringsstrategiens mange indsatser vil gøre hverdagen lettere for danskerne/virksomhederne og frigøre milliarder til velfærd.

Det er intentionen i den ambitiøse plan, der er beskrevet i Den Fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - FULD DIGITAL KOMMUNIKATION – som er udarbejdet af regeringen, KL og Danske Regioner og er ”den digitale vej til fremtidens velfærd"

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi kører i tre spor, som kan samles i tre headlines.

 • Slut med papirblanketter og brevpost
 • Ny digital velfærd
 • Tættere offentligt digitalt samarbejde

Men hvordan udmøntes den inden for teknik og Miljø området?
Historisk set har teknik- og miljøområdet haft tradition for at være teknologitungt, og områdets faggrupper har i flere år tænkt digitalisering ind for at understøtte opgaveudførelsen. Qua faggruppernes egen viden om digitalisering kan den it-ansvarlige have været involveret mindre, hvilket har gjort området relativt selvkørende i forhold til at øge digitaliseringen inden for teknik og miljøområdet.

Derfor vil det måske også være lettere at opfylde de 3 strategiske indsatsområder

 • Selvbetjening - sagsbehandlingen begynder hos borgeren/virksomheden, og vil derfor frigive ressourcer hos den tekniske forvaltning.
 • Effektiv dataforvaltning - data skal være lettilgængelig - let at bruge - det vil gøre sagsbehandlingen mere effektiv og være forudsætningen for
 • Omlægning af forvaltningsprocesser - så samarbejdet på tværs af teknik og miljøforvaltningerne kan ensartes, og dermed billiggøre de digitale løsninger.

Et effektiviseringspotentiale på omkring 200 mill. kr. er nævnt.

Tag del i dialogen på mødet, hvor Hjørring Kommune /ved teamleder Bente Neerup fra afdelingen Innovation og digitalisering  - efter et kort oplæg - giver sit bud på om digitaliseringsstrategien initiativer og indsatsområder kan give svar på f.eks.:

 • Er godt for Miljøet?
 • Er godt for virksomheder/borgere?
 • Kan digitaliseringen spare penge?
 • Foretrækker borgerne/virksomhederne digital selvbetjening?
 • Hvor digitale er danskerne?
 • Bliver digitale selvbetjeningsløsninger anvendt?

Arrangementet vil blive efterfulgt af sandwich og vand

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close