24-05-2018 09:41:47

Digitalisering i teknik- og miljøforvaltningerne

Digitalisering i teknik- og miljøforvaltningerne - Godt for Miljøet? Godt for virksomheder/borgere? Kan digitaliseringen spare penge? Kom og hør udlægningen fra en kommune.
Arrangør: Miljøteknisk Gruppe, IDA Nord

Digitaliseringsstrategiens mange indsatser vil gøre hverdagen lettere for danskerne/virksomhederne og frigøre milliarder til velfærd.

Det er intentionen i den ambitiøse plan, der er beskrevet i Den Fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - FULD DIGITAL KOMMUNIKATION – som er udarbejdet af regeringen, KL og Danske Regioner og er ”den digitale vej til fremtidens velfærd"

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi kører i tre spor, som kan samles i tre headlines.

 • Slut med papirblanketter og brevpost
 • Ny digital velfærd
 • Tættere offentligt digitalt samarbejde

Men hvordan udmøntes den inden for teknik og Miljø området?
Historisk set har teknik- og miljøområdet haft tradition for at være teknologitungt, og områdets faggrupper har i flere år tænkt digitalisering ind for at understøtte opgaveudførelsen. Qua faggruppernes egen viden om digitalisering kan den it-ansvarlige have været involveret mindre, hvilket har gjort området relativt selvkørende i forhold til at øge digitaliseringen inden for teknik og miljøområdet.

Derfor vil det måske også være lettere at opfylde de 3 strategiske indsatsområder

 • Selvbetjening - sagsbehandlingen begynder hos borgeren/virksomheden, og vil derfor frigive ressourcer hos den tekniske forvaltning.
 • Effektiv dataforvaltning - data skal være lettilgængelig - let at bruge - det vil gøre sagsbehandlingen mere effektiv og være forudsætningen for
 • Omlægning af forvaltningsprocesser - så samarbejdet på tværs af teknik og miljøforvaltningerne kan ensartes, og dermed billiggøre de digitale løsninger.

Et effektiviseringspotentiale på omkring 200 mill. kr. er nævnt.

Tag del i dialogen på mødet, hvor Hjørring Kommune /ved teamleder Bente Neerup fra afdelingen Innovation og digitalisering  - efter et kort oplæg - giver sit bud på om digitaliseringsstrategien initiativer og indsatsområder kan give svar på f.eks.:

 • Er godt for Miljøet?
 • Er godt for virksomheder/borgere?
 • Kan digitaliseringen spare penge?
 • Foretrækker borgerne/virksomhederne digital selvbetjening?
 • Hvor digitale er danskerne?
 • Bliver digitale selvbetjeningsløsninger anvendt?

Arrangementet vil blive efterfulgt af sandwich og vand

Kommende arrangementer
fra Miljøteknisk Gruppe, IDA Nord

28 maj.
Ny vejledning for miljøvurdering af planer og programmer
 • NIRAS, Aarhus C
 • mandag d. 28. maj kl. 15:00
13 jun.
Grøn kemi og fremtidens energisystemer
 • Institut for Kemi og Biovidenskab, Aalborg Øst
 • onsdag d. 13. juni kl. 17:00

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close