19-10-2018 11:19:52

Djursland afdeling – Generalforsamling 2016

Arrangør: Djursland Afdeling, IDA Østjylland

Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Forelæggelse af afdelingens årsberetning til godkendelse
3) Forelæggelse af afdelingens regnskab og budget til godkendelse
4) Orientering om regionens aktiviteter og planer
5) Valg af formand jf. § 5 stk. 2
6) Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jf. § 5, stk. 2 og 3
7) Valg af kandidat til afdelingens repræsentant i regionsrådet og suppleant til denne
8) Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant
9) Drøftelse af indkomne forslag herunder forslag, som ønskes behandlet i IDA
10) Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned forinden generalforsamlingens afholdelse.

Deltagelse i generalforsamlingen iflg. IDAs regler.

Efter generalforsamlingen er der som sædvanlig middag kl. 1930 med 1 ledsager.
Af hensyn til bestilling af antal kuverter er tilmelding til spisning nødvendig.

Tilvalg

Ledsager
kr. 0

Kommende arrangementer
fra Djursland Afdeling, IDA Østjylland

25 nov.
Julehygge for hele familien
  • Gjerrild Kro, Grenaa
  • søndag d. 25. november kl. 13:00

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close