15-12-2018 12:44:19

E-tinglysning

I et samarbejde mellem Tinglysningsretten og Den danske Landinspektørforening indbyder efteruddannelsesudvalget hermed til et kursus i ”e-tinglysning”.
Arrangør: DdL's bestyrelse

Kurset tager sit udgangspunkt i mulighederne for digital kommunikation med den elektroniske tingbog, herunder muligheden for dels at hente data fra tinglysningssystemet og dels at tinglyse forskelligartede dokumenter – servitutter, skøder mv. Kurset vil være praktisk orienteret.

Indhold
Kurset vil indeholde følgende emneområder:

  • Den digitale tingbog – struktur, indhold og funktioner
  • Udtræk af data fra tingbogen – adgang til tingbogsoplysninger og tinglyste dokumenter
  • Tinglysning af servitutter – håndtering af fuldmagter, stedfæstelse, mv.
  • Aflysning af servitutter
  • Tinglysning af skøder mv.
  • Udfærdigelse af servituterklæringer
  • Tinglysning- og retsafgifter

Målgruppe og deltagelse
Kurset forudsætter intet forudgående kendskab til tinglysnings-systemet. Kurset henvender sig til medarbejder – indenfor for såvel den offentlige som den private sektor – der arbejder eller er i berøring med tinglysningssystemet.

Form
Kurset afvikles i en kombination af indlæg af Tinglysningsretten og personer fra landinspektørpraksis og dels dialog mellem kursusholderne og deltagerne i plenum.

Lærerkræfter
Tinglysningsretten v/Brian Pedersen samt fagspecialister fra landinspektørpraksis.

Kursusleder
Lektor og landinspektør Bent Hulegaard Jensen

Kursusafgift
Kr. 3.000,- + moms for medlemmer af DdL IDA.
Kr. 3.300,- + moms for øvrige deltagere.

Tilmeldingsfrist
2. november 2014.

Afmeldingsfrist
Ved afmelding efter d. 24-08-2014 betales 20%
Ved afmelding efter d. 24-09-2014 betales 100%

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close