19-10-2018 04:56:45

Effektiv byggelogistik i praksis med tværfaglig og digital kommunikation

Konceptudvikling, benchmarking, uddannelse og sagsforankring
Arrangør: BYG Sjælland, IDA Sjælland
Medarrangører: IDA Mechanical Sjælland, IDA Sjælland

Udvikling af byggelogistik kan skabe en bedre produktivitet, kvalitet og reducere miljøbelastningen fra byggeriet, samt give mindre trængsel på vejene. Men vi har i de seneste 20 år ikke set mange konkrete initiativer, der tænker i logistik på tværs af byggeriets værdikæde. Det bør der ændres på!

”Årsagen er, at byggelogistik har været under radaren i den daglige byggeledelse og tillige ikke fylder noget

i branchens uddannelser. Vi har dermed ikke udnyttet de indlysende muligheder,” siger deltagerne i udviklingsprojektet ’Effektiv byggelogistik i praksis’. Efter 4 års arbejde afslutter de projektet med en ny SBi-anvisning og en åben konference torsdag den 7. juni 2018 på Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet København.

På konferencen vil de involverede bygherrer, rådgivere, entreprenører, leverandører, undervisere og forskere fremlægge erfaringer og perspektiver fra projektet. Deltagerne vil desuden drøfte, hvordan de kan anvende erfaringerne på kommende byggesager så byggelogistik bliver en integreret del af den måde, virksomhederne tilrettelægger deres processer og produktion på. Der er også behov for at accelerere dviklingen og herunder sætte fokus på styrket samarbejdet mellem byggeriets parter og leverandørerne, samt sikre at der sættes fokus på byggelogistik i branchens uddannelser.

Konferencen er delt i to sessioner, som hver behandler aktørernes forskellige roller i leverancekæden i henholdsvis et fysisk og et digitalt spor. I indlæggene vises modeller, metoder og praktiske eksempler, og der lægges op til en dialog om den fremtidige udvikling og hvordan organisationerne kan medvirke til forankring af byggelogistik i sektoren.

Program:

Kl. 9:30 Registrering og morgenkaffe

Kl. 10:00 Session 1: Samarbejde, udvikling på sagen og uddannelse i byggelogistik Bygherrekrav til logistik, drift af byggeplads og håndtering af lagre og transporter af byggevarer, materiel og affald til og fra bygningen. Styrkelse af samarbejdet i leverancekæden mellem bygherre, projekterende, udførende og leverandører. Udvikling og træning på byggepladsen samt grund- og efteruddannelse i byggelogistik.

Dagens program og introduktion til byggelogistik i praksis. Projektpartner Niels Haldor Bertelsen, SBi/AAU København.

Udbud og opfølgning på byggelogistik hos bygherre og projekterende. Erfaringer fra bygherre/projekterende.

Styring af byggeplads og leverancer efter lokationsplaner for bygningsdele. Erfaringer fra udførende.

Kl. 11:00 Kaffepause

Kl. 11:20 Leveranceservices, sampakning, levering ved indbygningsstedet og handelsaftaler. Erfaringer fra leverandører.

Uddannelse, læring på byggepladsen og tværfaglige kompetencer. Projektpartner Allan Ruben Dam, PKE-consult.

Forankring i byggesager, virksomheder, skoler og organisationer. Dialog med organisations-repræsentanter.

Kl. 12:40 Frokostpause

Kl. 13:30 Session 2: Konceptudvikling, teknologianvendelse og datahåndtering

Udvikling af logistikkoncepter med teknologistøtte og teknologiens anvendelse i planlægning og erfaringsopsamling i leverancekæden. Håndtering af logistik-, miljø- og produktivitetsdata for transporter, lagre, byggeplads og udførelse af bygningsdele. Samordning af data gennem leverancekæden og forslag til benchmarking på sags-, virksomheds- og sektorniveau.

Introduktion til konceptudvikling, teknologianvendelse og datahåndtering. Projektpartner Finn Zoëga, Teknologisk Institut.

Digitalisering af bygningsdele, lokationsplaner, leverancer og byggeplads. Erfaringer fra projekterende/udførende.

Den dynamiske byggeplads, lokationsstyring og opmåling med droner. Erfaringer fra udførende/underleverandør.

Kl. 14:30 Kaffepause

Kl. 14:50 Leverandørens digitale styring af transporter, lagre, lagerhotel og handel. Erfaringer fra grossist/transportør.

Data om logistik, miljø og produktivitet og benchmarking fra sag til sektor. Projektpartner Michael Henriques, MOE A/S, Tetraplan.

Forankring i byggesager, virksomheder, skoler og organisationer. Dialog med organisationsrepræsentanter.

Kl. 16:10 Opsamling og afslutning

Kl. 16:30 Slutter

Tilvalg

Ledsager
kr. 0

Kommende arrangementer
fra BYG Sjælland, IDA Sjælland

22 okt.
Besøg på DOLL Living Lab / DOLL Visitor Center
  • DOLL Living Lab / DOLL Visitor Center, Glostrup
  • mandag d. 22. oktober kl. 17:00
24 okt.
Opfrisk din grundlæggende styrkelære - og få en gratis lærebog "Grundlæggende styrkelære".
  • Studenterhuset RUC, Roskilde
  • onsdag d. 24. oktober kl. 17:00
26 okt.
Sidste nyt om den ny Storstrømsbro og Tunnelen under Femern Bælt.
  • Hotel Saxkjøbing, Sakskøbing
  • fredag d. 26. oktober kl. 13:00
30 okt.
Rundvisning på Køge Havns nye Unitterminal
  • Køge, Køge
  • tirsdag d. 30. oktober kl. 13:00
1 nov.
Sjælland på sporet II
  • Restaurant Håndværkeren, Roskilde
  • torsdag d. 01. november kl. 12:00
Se alle kommende arrangementer fra BYG Sjælland, IDA Sjælland

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close