20-02-2018 01:03:39

Effektiv kraftvarmeproduktion med Stirlingmotor på biobrændsler

Arrangør: IDA Grøn Teknologi

Effektiv kraftvarmeproduktion med Stirlingmotor på biobrændsler 

 

Stirling.dk har i en årrække udviklet og demonstreret deres teknologi - små stirlingmotorbaserede kraftvarmeanlæg til fast biomasse. Indsatsen har båret frugt, og Stirling sælger nu kraftvarmeanlæg til danske og internationale kunder, der ønsker at bruge deres varmebehov som grundlag for at fremstille elektricitet. Senest har firmaet afleveret et anlæg med fire motorenheder til et tysk spa, der på den måde sikrer sig en mere bæredygtig drift af virksomheden. Vi besøger Stirling.dk og får en introduktion til virksomheden og teknologien, hvorefter vi får lov at se det demonstrationsanlæg, som Stirling.dk har installeret i deres lokaler på DTU. Anlægget benytter skovflis til at lave el og varme til nettet på DTU.

 

Efter mødet byder Selskabet for grøn Teknologi på lidt mad og drikke, hvorefter vi kl. 19 fortsætter med selskabets generalforsamling for 2012. Efter generelforsamlingen afholdes et kort bestyrelsesmøde, hvor selskabet konstituerer sig.

Pris: Deltagelse er gratis

Tilmelding: På www.ida.dk eller på 3318 4818 senest 20. marts 2012.

 

Husk! at opgive din mailadresse ved tilmelding, da der bliver udsendt elektronisk evalueringsskema efter mødet.

 

 

Kommende arrangementer
fra IDA Grøn Teknologi

28 feb.
Fremtidens biomassefyrede kraftværker, gasrensning og rensning af røgen fra halmfyr
  • EY Huset, Aarhus C
  • onsdag d. 28. februar kl. 16:45
22 mar.
Generalforsamling IDA Grøn Teknologi
  • IDA Mødecenter, København V
  • torsdag d. 22. marts kl. 17:00
10 apr.
Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP)
  • IDA Mødecenter, København V
  • tirsdag d. 10. april kl. 16:45
17 apr.
Opfølgning på energilagring – løsninger til at lagre sol og vind
  • IDA Mødecenter, København V
  • tirsdag d. 17. april kl. 17:00
15 maj.
Omdannelse af biomasse ved hjælp af bæredygtige energikilder
  • IDA Mødecenter, København V
  • tirsdag d. 15. maj kl. 17:30
Se alle kommende arrangementer fra IDA Grøn Teknologi

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close