Effektive hospitaler - hvordan

Arrangør: IDA Sundhedsteknologi

Der behandles årligt 2,6 mio. patienter på somatiske hospitaler i Danmark. I 2012 blev der foretaget 1,3 mio. operationer, og det samlede sundhedsvæsen koster årligt over 100 mia. kr. Der foretages i disse år omfattende investeringer i nye hospitaler med både nye bygninger, teknologi og renoveringer. Den overordnede udfordring for sygehusvæsenet er at sikre bedre og mere sammenhængende patient-forløb, øget patientsikkerhed, effektiviseringer, højere kvalitet og et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø for de ansatte.

Samtidig med ændring af strukturen, hvor akutreform er en realitet, og de nye fysiske rammer er godt på vej, så udvikles der løbende nye muligheder inden for diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering, som patienter og borgere naturligvis ønsker at få glæde af.

Implementeringen af disse tilbud udfordres samtidig af en ændret demografi og en befolkningssammensætning med flere ældre og færre erhvervsaktive borgere, som kan bidrage til den fælles pengekasse. Det økonomiske grundlag er således under udfordring.

Vi skal derfor fortsat udvikle og sikre effektive hospitaler – men hvordan?
Konferencen stiller skarpt på nogle væsentlige områder som forskning, organisering, logistik, byggeri, teknologi og inspiration fra andre brancher. 

Der er afsat tid til debat, samt til at netværke og besøge udstillere/stande.

Konferencen er planlagt i et samarbejde mellem IDA-Sundhedsteknologi og seks
af Danmarks førende ingeniørvirksomheder; MOE A/S, COWI A/S, Alectia A/S,
Grontmij A/S, Rambøll A/S & Niras A/S.

Detaljeret program for konferencen: Se linket nederst på siden. Her finder du også forslag til hoteller i gå-afstand fra Ingeniørhuset.

Husk at tilmelde dig en workshop.  

http://ida.dk/netvaerk/teknologiske-netvaerk/industri/ida-sundhedsteknologi/effektive-hospitaler-hvordan 

 

Tilvalg

Deltagelse i afsluttende forplejning fredag kl. 12.15
kr. 0
AFLYST - Workshop B
kr. 0
Workshop A: Byggeri, design og teknologi
kr. 0
Workshop C: Hospitalslogistik og fremtidens patientforløb
kr. 0
Udstilling
kr. 5.000
Udstiller
kr. 1.000

Bliv medlem

Styrk din viden og få muligheden for at deltage i de over 2.000 arrangementer IDA afholder årligt.

Bliv medlem af IDA

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

Kommende arrangementer
fra IDA Sundhedsteknologi

1 mar.
Simulation in the building industry
  • Europahuset (Atkins), Aarhus C
  • onsdag d. 01. marts kl. 17:00
2 mar.
Workshop: IoT og skærmløsninger
  • Alexandra Instituttet , Aarhus N.
  • torsdag d. 02. marts kl. 13:00
7 mar.
Det nye Rigshospital og opstart af projektet "BørneRiget"
  • Righospitalet, København Ø
  • tirsdag d. 07. marts kl. 16:00
8 mar.
Medico Bazar 2017 på DTU
  • DTU Bygning 101A, Kgs Lyngby
  • onsdag d. 08. marts kl. 10:00
8 mar.
The Brain
  • Syddansk Universitet , Odense M
  • onsdag d. 08. marts kl. 16:30
Se alle kommende arrangementer fra IDA Sundhedsteknologi
luk
close