15-11-2018 14:26:58

Ejendomsdata og registre – i teori og praksis

Kurset vil give dig en elementær forståelse af brugen for, og formålet med, udvalgte registre i danske offentlige grunddata, herunder matrikelregister, BBR, ESR, CVR og tingbogen.
Arrangør: DdL's bestyrelse

Kurset vil give dig en elementær forståelse af brugen for, og formålet med, udvalgte registre i danske offentlige grunddata, herunder matrikelregister, BBR, ESR, CVR og tingbogen.

Formålet er, at skabe overblik og forståelse for sammenhængen mellem registrene på ejendomsniveau, og give diet et overblik over, hvor data fødes og hvilke nøgler, der kan bruges ved udvælgelse og sammenkædning af data på tværs af registrene.

Vi vil vise hvordan du kan viderebearbejde data via forskellige praktiske eksempler, fx analyse til præsentation i GIS, WebGIS, Excel ol.

Med gennemgang af teori og fremvisning af praktiske øvelser gennemgår vi forskellige eksempler på fremsøgning og sammenkædning af data fra de berørte registre. Det vil blive demonstreret, hvordan du kan bruge resultatet af en analyse til at arbejde videre med i Excel til summering, og videre databehandling og DesktopGIS til spatiale analyser. Du vil blive mere fortrolig med anvendelsen af ejendomsdata, og undervejs vil der blive gennemgået eksempler på faldgruber i brugen af ejendomsdata. Vi vil også berøre status for den igangværende modernisering af ejendomsdatastrukturen.

Emnet præsenteres gennem oplæg fra kursuslærerne, og gennem praktiske øvelser i mindre grupper.

Kursusmaterialer bliver udsendt elektronisk før kursusdagen.

Kursuslærer
Allan Larsen, GIS-konsulent, LIFA A/S Landinspektører
Preben Lisby, GIS-konsulent, LIFA A/S Landinspektører

Kursusleder
Anders Heebøll, LIFA A/S Landinspektører

Deltagelse
Kurset henvender sig primært til medarbejdere i kommuner og offentlige institutioner, samt til medarbejder i private virksomheder, som bruger grunddata i sit daglige arbejde eller har brug for et overblik over sammenhængen mellem de offentlige grunddata.
Deltagerantallet er maksimalt 16.

Tid og sted
Tirsdag d. 22. september 2015, kl. 9.30-16.00.
LIFA, Østergade 61, 5000 Odense C
Arr.nr. 314623

Kursusafgift
3.000 kr. + moms for medlemmer af DdL og IDA
3.300 kr. + moms for øvrige deltagere.

Tilmeldingsfrist
18. september 2015

Afmeldingsfrist
Ved afmelding efter d. 28. august betales 25 %
Ved afmelding efter d. 8. september betales 100 %

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close