20-10-2018 02:22:46

Emissioner fra fremtidens energikilder

Danmarks energiproduktion er ved at blive omstillet fra at være baseret på fossile brændstoffer til vedvarende energikilder. Hvilke emissioner skal vi forholde os til i et fossilfrit samfund, og hvilke effekter kan vi forvente på klima og sundhed?
Arrangør: IDA Kemi

Danmarks energiproduktion er ved at blive omstillet fra at være baseret på fossile brændstoffer til vedvarende energikilder. Kraftvarmeproduktion omstilles fra bla. kul til halm, træflis og andre vedvarende brændsler, og der investeres forstsat i vind og solenergi. Samtidig har en af Nordeuropas førende energikoncerner netop frasolgt sine oliefelter.

Elbiler vinder frem. I Norge skal alle biler være forureningsfrie fra 2025, og flere andre lande påtænker at udfase benzin og dieselbiler i 2030-2040. Brint har været nævnt som et fremtidigt brændstofalternativ, men hvad er status?

Biogas kan produceres under mikrobiel nedbrydning af gylle, affald og restprodukter fra fødevareproduktion, men hvad er klima- og miljøkonsekvenserne af uundgåelige brint- og metanudslip?

Ved omstilling fra fossile til vedvarende energikilder skal grænseværdier samt typen af emissioner revideres eller erstattes af nye. Hvilke emissioner skal vi forholde os til i et fossilfrit samfund, og hvilke effekter kan vi forvente på klima og sundhed?

Program

13.00 Velkomst og introduktion. David Balslev-Harder, IGAS

13.10 Regulering af emissioner fra forbrænding af biobrændsler: Fra små til store energianlæg. Lars Kristian Gram, FORCE Technology

13:30 Trafikemissioner fra biodiesel og E85 relativt til fossile brændstoffer. Joakim Pagels, Lund Universitet

14.00 The roll of bio-refineries in the energy mix evolution. Stephanie King, Novozymes A/S

14.30 Kaffe/te/kage pause

15.00 Power-to-X, opportunities and challenges in a fossil-free future. Peter Blennow, Haldor Topsøe A/S

15.30 Metanemissioner fra biogasanlæg. Jacob Mønster, FORCE Technology

15.50 Climatic consequences of H2 from an atmospheric chemists point of view! Matt Johnson, Københavns Universitet

16.15 Diskussion. David Balslev-Harder, IGAS

16:30 Afslutning

Mødet afholdes i samarbejde med IDA Kemi og Innovationsnetværket for Miljøteknologi.


Tilvalg

Ledsager
kr. 0

Kommende arrangementer
fra IDA Kemi

31 okt.
Omdannelse af biomasse ved hjælp af bæredygtige energikilder
  • EY-Huset, Aarhus C.
  • onsdag d. 31. oktober kl. 16:45
1 nov.
dsk.2018
  • Comwell Kongebrogården, Middelfart
  • torsdag d. 01. november kl. 08:45
15 nov.
Exploring Bioscience 2018
  • Centralværkstedet, Aarhus C
  • torsdag d. 15. november kl. 12:30
21 nov.
Airborne particles in and outside our homes - Psysiochemical charateristics and toxicity
  • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, København Ø
  • onsdag d. 21. november kl. 13:00
12 mar.
Optimering brugen af grønne energikilder til transportsektoren
  • EY Huset, Aarhus C
  • tirsdag d. 12. marts kl. 16:45
Se alle kommende arrangementer fra IDA Kemi

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close