16-11-2018 04:42:21

Energiforsyning i saltproduktionen - besøg hos Akzo Nobel Salt A/S i Mariager

Deltag sammen med Energiteknisk Gruppe Nordjylland og IDA Energi Øst i et spændende virksomhedsbesøg hos Akzo Nobel i Mariager. Besøget har fokus på den nuværende og fremtidige energiforsyning til saltproduktionen
Arrangør: Energiteknisk Gruppe, IDA Nord
Medarrangører: Energi, IDA Østjylland, IDA Energi

Udvinding af salt kan være en meget energikrævende proces. Hos Akzo Nobel i Mariager er man i gang med at omstille produktionen af procesenergi til ikke fossile energikilder, herunder biomasse til produktion af procesdamp. Vi vil høre om Akzo Nobels nuværende og planlagte energiforsyning og vil kunne se virksomhedens energiproducerende anlæg, samt dele af saltproduktionen.

Program (foreløbigt):

17.00 - 18.00 Ankomst og oplæg om produktionsproces + energiforsyning

18.15 - 19.15 Rundvisning

19.15 - 20.15 Sandwich, opsamling, diskussion og afslutning

20.15 Hjemtransport

Bustransport fra henholdsvis Aalborg og Aarhus er muligt (100 kr. per person)

Yderligere information:

https://www.akzonobel.com/Mariager/

Bemærk: 
Ved udeblivelse efter afmeldingsfristen vil der blive opkrævet et gebyr på 50 kr., udover at eventuelle transportudgifter vil blive opkrævet.

Tilvalg

Kører selv
kr. 0
Vil gerne med bus fra Aarhus
kr. 100
Vil gerne med bus fra Aalborg
kr. 100
Udeblivelse uden afbud
kr. 50

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close