21-11-2018 21:30:10

Energinet.dk's arbejde med elmarkedet og forsyningssikkerhed

Kom og besøg Energinet.dk's kontrolrum og hør mere om deres arbejde med reguleringen af den danske elforsyning
Arrangør: IDA Energi
Medarrangør: Energi, IDA Østjylland

Energinet.dk har det overordnede ansvar for driften af det danske elsystem. Ansvaret dækker både over den daglige balancering af nettet på den helt korte bane såvel som planlægningen og sikringen af den overordnede forsyningssikkerhed på langt sigt.

Den fortsatte omstilling af det danske energisystem betyder markante ændringer for både produktionen, transmissionen/distributionen og forbruget af el. Stadig større mænger af el produceres fra fluktuerende kilder som vind og sol, der er øget handel på tværs af landegrænser og der forventes et øget elforbrug til fremtidige datacentre for bare at nævne nogle elementer af omstillingen.

Arrangementet giver mulighed for at blive klogere på de komplekse problemstillinger Energinet.dk arbejder med for at denne omstilling skal foregå så sikkert og effektivt som muligt.

Programmet for eftermiddagen/aftenen dækker over en introduktion til Energinet.dk, hvorefter vi vil gå i dybden med præsentationer og diskussion af forsyningssikkerhed på kort og længere sigt samt elmarkedets design og rolle i at sikre balanceringen af systemet. Derefter vil der være tid til at se selve kontrolcentret, hvor den daglige drift overvåges og styres 24 timer i døgnet.

Der vil være en pause med tid til mad, drikkevarer og hyggelig snak.

Det foreløbige program ser således ud:

16.00  Ankomst

16.15  Introduktion til Energinet

16.30  Forsyningssikkerhed - fra langsigtet planlægning til daglig overvårning

ved  Bjarke Nepper-Rasmussen, Systemanalytiker, Forsyningssikkerhed

 - Planlægning og udviklingen af det overordnede system på længere sigt for at sikre en fortsat høj forsyningssikkerhed.

- Prioritering af forskellige projekter og planer, og processen fra den overordnede planlægning til gennemførelsen af konkrete tiltag.

- Sikring af forsyningssikkerheden på det helt korte sigt, bl.a. i forhold til fluktuerende produktion fra vindmøller og solceller, reservekapacitet i systemet og nødvendige tiltag for at sikre den daglige balancering og sikkerhed.

17.00  Pause med sandwiches og drikkevarer

17.30  Elmarkedet: design og markedsbaseret balancerering af elsystemet

ved Ulrik Møller, Seniorøkonom, Elmarkedsudvikling

- Introduktion til handel med engros el - hvordan er markedet designet?

- Markedsbaseret balancering: Hvordan fungerer den markedsbaseret balancering af elsystemet i praksis, både fra dag til dag såvel som for den mere kortsigtet regulering?

- Udviklingstendenser: hvad betyder udviklingen for designet af  elmarkeder og integration mellem forskellige markeder i fremtiden?

18.15  Besøg i KontrolCenter El

Gennemgang af den daglige drift og overvågning og kontrolcenterets rolle i at sikre elforsyningen hver eneste dag, time og sekund i løbet af året.

18.45  Afgang

 

Der vil naturligvis være tid til uddybende spørgsmål og diskussion i forbindelse med hvert oplæg.

 

Kommende arrangementer
fra IDA Energi

3 dec.
Fjernkøling - et nyt element i vores energiinfrastruktur
  • IDA Mødecenter, København V
  • mandag d. 03. december kl. 16:30
9 jan.
Cognitive Buildings, hvor langt er vi kommet og mulighederne fremover
  • IDA, København V
  • onsdag d. 09. januar kl. 16:45
26 feb.
Betydningen af optimalt indeklima og tilhørende ventilationssystemer mv.
  • EY Huset, Aarhus C
  • tirsdag d. 26. februar kl. 16:45
12 mar.
Optimering brugen af grønne energikilder til transportsektoren
  • EY Huset, Aarhus C
  • tirsdag d. 12. marts kl. 16:45
13 mar.
Optimering brugen af grønne energikilder til transportsektoren
  • IDA Mødecenter, København V
  • onsdag d. 13. marts kl. 16:45
Se alle kommende arrangementer fra IDA Energi

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close