15-10-2018 21:36:00

Energirenovering af boligforeninger og kommunale institutioner

Arrangør: Bygningsteknisk Gruppe, IDA Østjylland

FBBB og samarbejdspartnere VIA University College og Horsens Kommunes Klimaråd vil gerne sætte fokus på energirenovering. EU krav om "næsten 0-energi" i 2020 for nybyggeriet er ved at blive almindelig accepteret fra både byggeriets parter og danske myndigheder, men der hvor energiforbruget tæller langt mere i den eksisterende bygningsmasse er der hverken internationalt eller nationalt i bygningsreglement mv. sikret en markant forbedring.

 

Der er samtidig en betydelig økonomisk interesse i at få reduceret energiforbruget – men også mange barrierer som vi gennem workshops belyser nærmere - og i dialog med deltagerne søger afklaret indsatsmuligheder:

 

Workshop A:
Horsens Kommunes Energirenoveringsstrategi

 

Workshop B:
Screening af boligbebyggelse’s energirenoveringsbehov

 

Workshop C:
Kortlægning, analyse og kommunikering til beboere, ejere m.fl.

 

Efter introduktion besigtiges nært beliggende boligområde i Horsens – en ret typisk boligbebyggelse med påtrængende behov for energirenovering.

Deltagernes observationer fra besigtigelsen inddrages herefter i de 3 workshops.

 

Desuden præsenteres Bygherreforeningens edb-værktøjer og indsats for energirenovering - samt EnergiMidt's erfaringer med brug af solceller ved renovering.

 

http://www.fbbb.dk/Files/Filer/Workshop_i_Horsens_2._nov_2011_-_program.pdf

 

Nærmere information hos undertegnede eller VIA University College Henrik Blyt tlf 8755 1725.

 

Pris: kr. 500 pr. person.

 

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close