17-10-2018 05:30:50

Energirenovering af bygninger i Aarhus Kommune

Aarhus Kommune vil være energineutral i 2030 Kommunale bygninger skal have et energieftersyn og efterfølgende enregirenoveres. Der er nedsat en projektgruppe, der skal vurdere tiltag og udforme projektgrundlag for gennemførelse.
Arrangør: Energi, IDA Østjylland
Medarrangør: Energiteknisk Gruppe, IDA Nord

Arrangementets første del:

Overblik over initiativer og indhøstede erfaringer:

 • Generelt overblik over de igangsatte initiativer på bygningsområdet
 • Erfaringer med det netop lukkede ESCO projekt
 • Øvrige mindre projekter
 • Opstarten på Aa+

Pause

Arrangementets anden del:

Aa+ Energirenovering af Aarhus Kommunes ejendomme

 • De grundlæggende tanker bag Aa+
 • Omfang og tidsplan
 • Risikohåndtering
 • Processen
  • Udbud
  • Energirådgivning
  • Entrepriser
  • Drift
 • Driftsperioden
  • Kompetenceudvikling
  • Opfølgning på energiforburg

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close