23-05-2018 09:24:03

Energiseminar på Institut for Energiteknik, AAU

Spændende Energiseminar som sætter fokus på den strategiske udvikling indenfor energiområdet.
Arrangør: Energiteknisk Gruppe, IDA Nord
Institut for Energiteknik på AAU afholder Energiseminar 2014 i regi af Energisponsorprogrammet torsdag, d. 23. oktober fra kl. 11:30-16:00.
 
Seminaret vil sætte fokus på den strategiske udvikling indenfor energiområdet; såvel de forskningsmæssige udfordringer som de uddannelsesmæssige for at imødekomme erhvervslivets behov for vidensmedarbejdere samt på, hvordan dette understøttes af moderne fysiske rammer og samspil
med erhvervslivet. Deltagelse i seminaret er gratis, men tilmelding er nødvendig og skal ske
senest mandag d. 20. oktober 2014.
 
Program:

- 11.30: Frokost
- 12.30: Den strategiske udvikling i forskning og fysiske rammer hos Institut for Energiteknik v. John K. Pedersen
- 13.00 Trends i energiuddannelserne v. Birgitte Bak-Jensen
- 13.15: Testimonials v. energisponsorer
- 13.45: Kaffepause
- 14.15: Oplæg om integration ml. forskning, undervisning og erhvervsliv - hvordan får vi mest ud af hinanden? V. chefkonsulent Per Thye Rasmussen, Dansk Erhverv
- 14.30: Diskussionsrunde/debat
- 15.00: Rundvisning i lab
- 16.00: Afslutning

Programmet vil blive opdateret løbende. Se mere under events på: www.et.aau.dk

 
Læs mere om Energisponsorprogrammet på: www.et.aau.dk/energy-sponsor-programme
 
For yderligere kontakt henvises til sekretariatet på Institut for Energiteknik, AAU:
 
Maria Hald Friis el. Hanne Munk Madsen
99 40 92 38 el. 99 40 33 13
mha@et.aau.dk el. hmm@et.aau.dk

Kommende arrangementer
fra Energiteknisk Gruppe, IDA Nord

29 maj.
CSP-solvarme og ORC hos Brønderslev Forsyning Varme
  • Brønderslev Forsyning, Varme, Brønderslev
  • tirsdag d. 29. maj kl. 17:00
13 jun.
Grøn kemi og fremtidens energisystemer
  • Institut for Kemi og Biovidenskab, Aalborg Øst
  • onsdag d. 13. juni kl. 17:00

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close