20-07-2018 06:25:00

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP)

EUDP´s støttegivning til udvikling og demonstration af ny energiteknologi med fokus på Power-2-X teknologier og Mobilisering af kulstof fra uudnyttede CO2-kilder.

Hvornår?

tirsdag d. 18. september 2018 KL. 16:45 - 21:00
Tilmeldingsfrist
fredag d. 14. september 2018 - 14:00
Arrangementsnummer
326854
55 ledige pladser

Hvor?

EY Huset
Værkmestergade 25, 15.sal
8000 Aarhus C

Kantinen 15. etage
Arrangør: IDA Energi
Medarrangører: Bygningsteknisk Gruppe, IDA Østjylland, IDA Bioteknologi, IDA Grøn Teknologi, IDA Kemi, IDA Mechanical, IDA Proces
arrangementsbillede

Indpasningen af de stigende og på sigt meget store mængder el fra vind- og solenergi i det samlede danske energisystem udgør en betydelig systemmæssig udfordring. Her kan de såkaldte Power-2-X teknologier potentielt komme til at spille en betydelig rolle henset til deres potentiale for at kunne konvertere ”overskudsel” til lagerbare ”syntetiske” energibærere i gas- og flydende form, som kan anvendes til forskellige slutformål - de såkaldte electro fuels. Ligeledes er der behov for at udnytte kulstof fra kilder, som i dag er uudnyttede.

Det kræver en meget betydelig udviklingsindsats at forbedre disse teknologiers effektivitet og økonomi til et niveau, hvor markedet vil efterspørge dem - dette formentlig hjulpet af de nødvendige rammebetingelser fra samfundets side. Det er på denne baggrund, at EUDP støtter en række perspektivrige projekter på området.
_____________________________________________________________________________________

Program

Kl 16:45 Kaffe/te

Kl 17:00 Introduktion v/ Keld Olsen, IDA Energi og Mads Lyngby Petersen, Projektkonsulent, EUDP´s sekretariat

Kl 17:05 Den Grønne Omstilling - EUDP´s rolle v/ Mads Lyngby Petersen, Projektkonsulent, EUDP´s sekretariat

Kl 17:20 Grøn transport med brint eller back-up forsyning med brint v/ Kristina Fløche Juelsgaard, Senior Principal Scientist, Ballard Power Systems Europe A/S

Overskud af VE-strøm kan via elektrolyse konverteres til brint, som kan lagres i gasinfrastrukturen. M/R-stationer langtidstestes via on-site genereret brint fra elektrolyse for egnethed til transport af brint/naturgasblandinger, og konsekvenser for M/R stationernes og elektrolyseanlæggets drift, vedligehold og økonomi analyse.

Kl 18:05 Pause med traktement i form af sandwich og drikkevarer

Kl 18:40 SafeBESS og BATNOSTIC v/ Kjeld Nørregaard, Seniorprojektleder, Teknologisk Institut

SafeBESS projektet udvikler sikkerhedsanbefalinger for batterianlæg til danske forhold i et samarbejde på tværs af relevante brancher.

Danmark ventes at stå overfor en bølge af private batterianlæg, primært som følge af fortsat faldende priser på solceller og batterier. Uden klare regler kan private batterianlæg af varierende kvalitet risikere at give batterier et dårligt renommé og i værste tilfælde udgøre en sikkerhedsrisiko. Risiko for ulykker med batterianlæg kan heldigvis reduceres markant ved at følge en række forholdsregler ved dimensionering, installation, drift og vedligeholdelse, og det er netop fokus for SafeBESS projektet. Projektpartnere: Kenergy, Lithium Balance, Tekniq og Teknologisk Institut.

BATNOSTIC projektet udvikler udstyr og metode til at udføre en uafhængig tredjeparts diagnose af et elbil batteri.

BATNOSTIC er et teknologisk udfordrende og banebrydende projekt, der for første gang giver mulighed for at vurdere tilstanden af batteriet i elbiler – vel at mærke uden medvirken fra bilens OEM. Uden at kende til en elbils brugshistorie og uden at have direkte adgang til batteriet, er det vanskeligt blot at måle kapacitet og nærmest umuligt at vurdere degradering. Efter en forskningsintensiv indsats er der udvalgt og udviklet specielle metoder til diagnosticering af elbil batteriet gennem DC-hurtigladestikket under opladning. BATNOSTIC projektet, som afsluttes ved udgangen af 2018, viser i første omgang egnetheden af metoden via diagnose på Nissan Leaf og Nissan eNV200 (ChaDeMo) samt BMW i3 (CCS). Projektpartnere: Aalborg Universitet, Applus+, FDM, Lithium Balance og Teknologisk Institut.

Kl 19:25 Cryogenic Carbon Capture and Use. Søren Knudsen Kær, Professor, Aalborg Universitet

Projektets primære formål er at etablere veldokumenterede tekno-økonomiske scenarieanalyser for elnetbalancering ved hjælp af cryogen proces til indfangning af CO2 koblet med syntese af transportbrændstoffer. Der fokuseres på to CO2-kilder fra røggas: Aalborg Portland og Nordjyllandsværket. EUDP-støtte: 4,5 mio. kr.

Kl 20:10 Forventet afslutning

Om EUDP: EUDP - Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram - er Danmarks toneangivende program for samfundets strategiske investeringer i udvikling af ny energiteknologi. EUDP´s formål at yde tilskud til udvikling af ny energiteknologi, der skaber vækst og arbejdspladser, øger forsyningssikkerheden og bidrager til at gøre Danmark uafhængig af fossil energi i 2050. Programmets fokus er primært prækommerciel udvikling og demonstration frem til markedet inden for alle typer af ny energiteknologi og i mindre grad egentlig forskning, og EUDP har støttet teknologiudviklingen med 3,5 mia. kr. siden oprettelsen i 2007.

Arrangementet udbydes i samarbejde med Energiforum Danmark og DI Energi.

Er du ikke medlem af IDA eller har du ikke i forvejen en brugerprofil skal du oprette en brugerkonto her >
Brugerprofilen giver dig adgang til at tilmelde dig arrangementer, deltage i debatten på Universe og downloade præsentationer fra vores arrangementer. Bemærk, ved oprettelse af brugerprofil får du adgang til IDA's online tjenester - du bliver ikke medlem af IDA.

Tilmeld

Tilvalg

Ledsager
kr. 0

Kommende arrangementer
fra IDA Energi

23 aug.
Byggeriet mister store digitale gevinster
  • IDA Mødecenter, København V
  • torsdag d. 23. august kl. 16:45
12 sep.
Udvikling og produktion af højeffektive ventilatorer hos Novenco Building & Industry
  • Novenco-Building , Næstved
  • onsdag d. 12. september kl. 17:00
17 sep.
Betydningen af optimalt indeklima og tilhørende ventilationssystemer mv.
  • IDA, København V
  • mandag d. 17. september kl. 16:45
18 sep.
Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP)
  • EY Huset, Aarhus C
  • tirsdag d. 18. september kl. 16:45
Se alle kommende arrangementer fra IDA Energi

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close