19-11-2018 10:36:48

Enestående besigtigelse af olielager og oplæg med Foreningen Danske Olieberedskabslagre

Unik mulighed for at besøge et nedlagt olielager sammen med den tidligere ”hemmelig” organisation Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO), som i samarbejde med COWI også vil fortælle om FDOs historie, virke, og godkendelsesprocessen for et olielager.
Arrangør: Energiteknisk Gruppe, IDA Nord
Medarrangør: Energi, IDA Østjylland

Energiteknisk Gruppe inviterer til et spændende arrangement i selskab med Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO), som er en central del af det danske olieberedskab i tilfælde af forsyningskriser. FDO blev oprettet i 1964 for at sikre forsyningssikkerhed i tilfælde af krig eller forsyningskriser, og har i dag olielagre til 57 dages forbrug. I Hvorup vil vi se et nedlagt olielager med en kapacitet på 61.000 m3. Arrangementet vil begynde med oplæg fra FDO og COWI, og efterfølgende vil vi så køre i bus til det nedlagte olielager ved Hvorup Kasserne.

Det foreløbige program for arrangementet er som følger:

16:30-17:15      Præsentation af FDO

Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) som tidligere var en ”hemmelig” organisation står for størsteparten af Danmarks olieberedskab og de vil fortælle om deres historie og deres nuværende virke.

17:15-17:30      Pause med sandwich

17:30-18:15      Præsentation af FDO i samarbejde med COWI

Sikkerheds- og miljøarbejdet er meget vigtigt for FDO og vi giver her et praktisk indblik i en godkendelsesproces for et af vore olielagre.

18:30                  Afgang til olielagret med bus

Besøget af olielagret tager ca. 1 time, og vi kører fælles i bus.

20:00                  Ankomst til Skibbrogade 5

Energiteknisk Gruppe ser frem til en spændende aften om den danske forsyningssikkerhed.

For mere information om FDO se evt. deres hjemmeside: http://www.fdo.dk/

Der er begrænset deltagerantal.

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close