18-11-2018 21:59:19

Er der kun fordele ved, at virksomhederne har et øget fokus på sundhedsfremme…?

Arrangør: IDA Arbejdsmiljø
 

Er der kun fordele ved, at virksomhederne har et øget fokus på sundhedsfremme…?

 

 

Der er fra forskere, virksomheder, politikere og praktikere knyttet et stort håb til at gøre arbejdspladsen til arena for sundhedsfremmende aktiviteter. En udvikling der har taget fart de senere år. Betina Dybbroe, der er lektor og forskningsgruppeleder ved Center for Sundhedsfremmeforskning på RUC, og Jeppe Møller, som er ph.d. studerende ved Center for Arbejdslivsforskning på RUC, vil på mødet præsentere de seneste ti års udvikling inden for sundhedsfremmeforskning og praksi. Heri vil hun diskutere, hvorfor konkrete tiltag ofte ikke gør en afgørende forskel på medarbejdernes trivsel, sundhedstilstand og dermed ikke ændrer noget ved den samfundsmæssige ulighed i sundhed. En strategisk, empowerment og demokrati orienteret tilgang til sundhed tilbydes som alternativ til ”løsninger”, der oftest er orienteret mod individers adfærd, og som risikerer at marginalisere de medarbejdere, der ikke ser sig i stand til at ændre adfærd. Eller indsatser som blot er varer, virksomhederne køber og lader indgå i deres ”feel-good” repertoire uden at undersøge, hvordan virksomheden og arbejdspladsen reelt har mulighed for at fremme medarbejdernes sundhed. Aktuel forskning vil blive anvendt til at anskue sundhedsfremme i et kritisk perspektiv, og relatere det til hhv. arbejdsfællesskabets, arbejdspladsens og samfundets socialt bæredygtige udvikling.

 

 

Program:

 

12.30-12.40     Velkomst

 

12.40-13.30     Sundhedsfremme i arbejdslivet: Hensigter og paradokser

                     Ved Bettina Dybbroe, lektor og forskningsgruppeleder ved Center for Arbejdslivsforskning, RUC

 

13.30-13.:40    Pause

 

13.40-14:30     Ansvarlige virksomheder og ansvarlige medarbejdere – Sundhedens sociologi.

                     Ved Jeppe Møller, ph.d.-studerende ved Center for Arbejdslivsforskning, RUC

 

14.30-15.00     Kaffepause

 

15.00-15.50     Debat

 

15.50-16.00     Afslutning og tak for i dag

 

 

Mødet starter kl. 12.30. SAM byder på en sandwich kl. 12.00 – 12.30.

Mødeansvarlige: Anne Helbo Jespersen, SAM, Mette Elise Larsen, SAM & Jeppe Møller, RUC

 

Kommende arrangementer
fra IDA Arbejdsmiljø

26 nov.
Hands-on: Styrk arbejdsmiljøet med medarbejderne (SAM)
  • IDA Mødecenter, København V
  • mandag d. 26. november kl. 12:30
3 dec.
Hands-on: Risikostyring ved hjælp af Stoffenmanager og hjælp til søgning af viden om kemiske stoffer
  • IDA Mødecenter, København V
  • mandag d. 03. december kl. 12:30

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close