18-10-2018 11:38:51

Er dine ejendomme klar til skybrud og lokal håndtering af regnvand - fra screening af behov til konkrete løsninger

Nu også som Webinar: Se http://ida.dk/event/312023
Arrangør: IDA Byg

I de senere år har mange private og offentlige bygningsejere oplevet et voksende antal skader som følge af skybrud og oversvømmelser ifm. stormflod. De umiddelbare økonomiske konsekvenser og gener som følge af skaderne er ofte omfattende. Desuden medfører denne udvikling nye udfordringer i forhold til eksempelvis forsikring, bygningsdrift og beredskab. Derfor bliver det stadig mere påtrængende for store og små bygningsejere og administratorer, at igangsætte en systematisk indsats for at forebygge og minimere konsekvenserne af fremtidige skybrud. Samtidig ønsker mange kommuner at de enkelte grundejere håndterer en større del af regnvandet på egen grund. På mødet vil der blive præsenteret eksempler på, hvordan man kan gribe disse udfordringer an, i alle faser fra strategi og screening af behov til valg af praktiske løsninger.

Program:

 14:00 – 14:10      Introduktion. Klimatilpasning af ejendomme er en stor udfordring, men hvis det gribes rigtigt an kan det være en god investering med mange muligheder for at opnå synergi. (Niels-Arne Jensen, IDA Byg)

14:10 – 14:40       Overordnet kortlægning, planlægning og prioritering på af indsatsen i forhold til ejendomsporteføljer og de enkelte ejendomme (Henrik Brønholt Nielsen, COWI)

14:40 - 15:10        Strategier og løsninger til håndtering og bortledning af regnvand. Prioritering, valg af de rigtige løsninger og driftsstrategier i forhold til Grønne tage, LAR og andre løsninger i terræn (Søren Gabriel, ORBICON).

15:10 - 15:30        Pause

15:30 - 16:00        Strategier og løsninger for beskyttelse af ejendomme mod skybrud. Prioritering, valg af de rigtige løsninger og driftsstrategier i forhold til vand fra terræn, undergrund og kloakker (Henrik Lynghus, NIRAS).

16:00 - 16:30        Klimatilpasning som integreret element i større renoveringer. Identifikation af behov, budgettering og prioritering, muligheder for synergi med andre renoveringsaktiviteter (Niels-Arne Jensen , Københavns Ejendomme).

16:30 - 16:45        Spørgsmål og debat

Kommende arrangementer
fra IDA Byg

24 okt.
Byggematerialer for fremtiden
  • DAC, København K
  • onsdag d. 24. oktober kl. 16:00
31 okt.
Building Green - paneldebat om den frivillige bæredygtighedsklasse
  • Forum, Frederiksberg C
  • onsdag d. 31. oktober kl. 12:30
5 nov.
Almene Boliger. Renovering & bæredygtighed
  • HUSET - Middelfart, Middelfart
  • mandag d. 05. november kl. 08:00
7 nov.
Naturen ind i huset
  • DAC, København K
  • onsdag d. 07. november kl. 16:00
12 nov.
Fremtidens byudvikling og den bæredygtige by med mulighed for certificering som bæredygtig
  • IDA Mødecenter, København V
  • mandag d. 12. november kl. 16:45
Se alle kommende arrangementer fra IDA Byg

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close