16-11-2018 08:56:55

Er EU's kemikalieregler REACH en succes eller en fiasko?

Arrangør: Miljøteknisk Gruppe, IDA Nord


Foredrag og debatmøde om REACH. Et møde, hvor du både skal lytte til en ekspert og give dele ud af dine eraringer og frustrationer.

REACH er EU´s fælles regler for registrering, evaluering, autorisering og begrænsning af kemiske stoffer og produkter. Ideen er, at systemet skal dække alle kemiske stoffer og produkter i Europa. Producenter og importører skal fremskaffe nødvendige data om deres skadelighed for mennesker og miljø og om sikker brug, og Anvendelse af forsøgsdyr skal reduceres. Importører, producenter mellemhandlere og brugere skal blive bedre til at tale sammen. Særligt farlige produkter må kun produceres, importeres og bruges med særlig autorisation eller skal helt forbydes. Det Europæiske Kemiagentur (ECHA) skal administrere reglerne,  regulere importørers og producenters dataindsamling, opsamle alle data i store databaser og regulere offentlighedens adgang hertil.  Foredraget skal belyse hvor godt systemet virker, hvilke pligter det pålægger os som ingeniører, og hvordan vi kan og skal udnytte systemet i vort  daglige arbejde. Derefter er det op til deltagerne at drøfte, hvordan vi kan blive bedre til at bruge REACH, og hvordan REACH kan blive forbedret. Der afsættes god tid til udveksling af erfaringer og deltagerne Der afsættes god tid til udveksling af erfaringer og deltagerne er meget velkomne til at fortælle om deres udfordringer og hvad de ser som god praksis.

Der serveres en sandwich og en øl/vand samt kaffe/te til mødet.

Det er gratis at deltage i arrangementet, men det er nødvendigt at tilmelde sig, da deltagerantallet er begrænset.


Husk at tilføje/rette din e-mailadresse på MinSide på ida.dk. E-mail adressen bruger vi til mødebekræftelse, evaluering og nyhedsbreve.

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close