21-08-2018 19:18:30

Femern forbindelsen

Arrangør: IDA Rail

Femern projektet med landanlæggene er også et af de største baneprojekter i dette årti. Planlægningen af både den valgte tunnel løsning og de danske landanlæg har budt på mange udfordringer og nærmer sig nu afslutningen, mens den endelige politiske stillingtagen til en ny Storstrømsbro i skrivende stund endnu udestår.

På mødet vil Axel Jørgensen fra Femern A/S give os et indblik i udformning af Femern tunnelen og dens jernbaneanlæg, og Jens Ole Kaslund fra Banedanmark vil fortælle om opgraderingen af Ringsted – Femern Banen til at kunne matche den kommende trafik.

OBS! indlægget om Storstrømsbroen v. Lars Deigaard desværre må udgå pga. de igangværende politiske drøftelser om broforbindelsen og finansieringen heraf

Der afholdes efterfølgende generalforsamling i JETRA.

Der er separat tilmelding til generalforsamlingen, hvor kune IDA-medlemmer kan stemme. Se mere og tilmeld dig generalforsamlingen under arr.nr. 996279

Kommende arrangementer
fra IDA Rail

27 aug.
Ibrugtagning af det nye ERMTS signalsystem
  • Trafiktårn Øst, København V
  • mandag d. 27. august kl. 17:00
29 aug.
Status på anlægsarbejdet på Odense Letbane
  • Odin Havnepark, Odense C
  • onsdag d. 29. august kl. 16:00
2 okt.
Hastighedsopgradering og sporfornyelse Aarhus-Langå
  • EY-Huset, Aarhus C.
  • tirsdag d. 02. oktober kl. 16:00
10 okt.
Studierejse med IDA Rail og NJS til Västerås og Stockholm 10-14 oktober 2018
  • Københavns Hovedbanegård - Under Uret, København V
  • onsdag d. 10. oktober kl. 15:00
13 nov.
Banedanmarks og Sund & Bælts digitaliseringsstrategier
  • Banedanmark, København Ø
  • tirsdag d. 13. november kl. 16:00
Se alle kommende arrangementer fra IDA Rail

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close