26-05-2018 17:45:08

FLIK Generalforsamling

Arrangør: IDA Food Network


Dagsorden:
 
-
Valg af dirigent
- Årsberetning
- Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
- Fremtidigt arbejde og budget for løbende år
- Indkomne forslag
- Valg af bestyrelsesmedlemmer
- Valg af kritisk revisor
- Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil der være en gratis spisning for alle deltagerne på Tokyo Restaurant, Vesterbrogade 77, 1620 København V., http://www.tokyorestaurant.dk/, drikkevarer er for egen regning.

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close