26-05-2018 04:22:27

FLY Generalforsamling

Arrangør: IDA Fly

Flyveteknisk Selskab, FLY afholder ordinær generalforsamling

 

Onsdag den 13. marts 2012, kl. 19.30 i

Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31-33, København V

 

Dagsorden:

1.   Valg af dirigent

 

2.   Årsberetning

 

3    Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse og decharge

 

4    Fremtidigt arbejde og budget for løbende år

 

5    Beretning om IDAs fagtekniske arbejde

 

6    Indkomne forslag

 

7    Valg af formand:

Konstitueret formand Paul Harrison, modtager valg

 

8    Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Peter Trampedach, modtager ikke genvalg

Thomas Thygesen, modtager genvalg

Ove Kongsløv, modtager genvalg

Niels Wulff, modtager genvalg

 

9.   Valg af kritisk revisor:

Rolf Meyer, modtager genvalg

 

10. Eventuelt

 


Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close