15-12-2018 12:40:06

Forærer vi vindenergi væk? Besøg Energinet.dk og hør sandheden

Hør om omstillingen af det danske el-system, forberedelse af solformørkelsen marts 2015 og meget andet. Vi besøger også Kontrolcentret,- hjertet i Danmarks energiforsyning sammen med Civilingeniør Hans Abildgaar i afdelingen for Netplanlægning.
Arrangør: Trekantafdeling, IDA Syd

 

Praktisk oplysninger:

Der serveres et let traktement.

Historie:

Energinet.dk er dannet ved en fusion mellem Eltra, Elkraft System, Elkraft Transmission og Gastra.

Fusionen fandt sted 24. august 2005 med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2005.

Virksomheden beskæftiger 680 medarbejdere

Omsætningen: kr. 9,8 mia. 

Råder over:

-6800 km. højspændingsledning

-924 km. gasrør

Opgave:

Energinet.dk varetager samfundets interesser og ejer energiens "motorveje". Virksomheden har ansvaret for at forsyne Danmark med el og gas, skabe fair konkurrence og fremme klimavenlige energiløsninger.

Strategi:

Sammentænkning er helt nødvendig for, at danske borgere og virksomheder i fremtiden er sikret stabil energi og et effektivt energisystem. Derfor er det også overskriften på Energinet.dk’s Strategiplan 2014. Den beskriver udfordringerne og lægger sporene frem mod 2018.

Vedvarende energi udfordrer

Danmark har i årtier, som den naturligste ting, indpasset vedvarende energi. Men i takt med at især vind, men også biogas, solceller mv., udgør en større og større del af produktionen, bliver det afgørende at tænke teknologierne sammen, hvis hele energisystemet skal hænge sammen og drives effektivt. De grønne teknologier og de traditionelle teknologier skal i højere grad sammentænkes og være mere fleksible - vi skal billedligt talt sikre, at der også er strøm i kontakterne, når det ikke blæser.

 

El, gas, varme og transport

Traditionelle kraftværker vil være en grundpille i energisystemet i mange år fremover, men i takt med at f.eks. flere og flere vindmøller skyder op, vil der blive mindre og mindre brug for fossile brændsler.

Det kræver, at produktion og forbruget hos borgere og virksomheder bliver mere fleksibelt. Og el og gas skal spille endnu bedre sammen med varmesektoren, og den energi vi bruger i transportsektoren.

 

Balance på mange planer

Ifølge Peder Østermark Andreasen, administrerende direktør i Energinet.dk, bliver balance vigtigere og vigtigere for forsyningssikkerheden.

- Vi skal sikre os, at der er balance mellem det korte og lange sigt - mellem de teknologier, der laver energien i dag, og de, der skal sikre forsyningssikkerheden i fremtiden. Mellem forbrugere og producentinteresser, mellem nationale og internationale virkemidler.

- Energinet.dk viser med Strategiplan 2014 vejen, men vi kan ikke løse alle udfordringerne alene. Det må vi gøre fælles i branchen. Derfor inviterer Energinet.dk til, at vi sætter os sammen, f.eks. for at sikre, at der også fremover er et fornuftigt forretningsgrundlag, både for de, der laver energi, når det blæser, og dem, der producerer mest, når det er vindstille, siger Peder Østermark Andreasen.

 

Systemplan 2014

Systemplan 2014 beskriver Energinet.dk’s aktiviteter og indsats i det forløbne år i et fremadskuende perspektiv

 

Energinet.dk har udgivet Systemplan 2014. Ligesom i de foregående års planer giver systemplanen en status på Energinet.dk’s arbejde med udbygningen af det overordnede el- og gastransmissionsnet, udviklingen af rammerne for velfungerende markeder for el- og gasforsyning, integrationen af vedvarende energi og bidrag til en sammenhængende og helhedsorienteret planlægning.

 

Det danske energisystem er under forandring mod en fremtid, der vil blive præget af fluktuerende elproduktion fra vindmøller og på længere sigt faldende naturgasproduktion i Nordsøen. Derfor har systemplanen et særligt fokus på den fremtidige forsyningssikkerhed på el og gas.

 

Forsyningssikkerhed el og gas

I sammenligning med andre lande ligger Danmark højt placeret med hensyn til elforsyningsikkerhed. Det er Energinet.dk’s målsætning for fremtiden at fastholde den danske elforsyningssikkerhed på samme høje niveau som i dag, selvom vi er på vej mod et energisystem med en høj andel af ikke-regulerbar elproduktion.

 

Energinet.dk udbygger elnettet, så danskerne også fremover vil have samme høje niveau for forsyningssikkerhed – også selv om andelen af vindmøller vil vokse kraftigt. Vindenergien forventes at fortrænge nogle – dog langt fra alle – kraftværker.

Udfordringen for fremtiden bliver at finde det samfundsøkonomiske optimale miks mellem danske vindmøller, elkabler til vores nabolande og dansk termisk kraftproduktion.

 

På gasområdet forbedres fremtidens forsyningssikkerhed væsentligt med Danmarks nye gasledning til Tyskland, der er fuldt udbygget i løbet af 2015, således at Danmark både kan forsynes fra Nordsøen og via Tyskland. 

 

Sammentænkning

Energinet.dk’s sætter i systemplanen også fokus på sammentænkning af løsninger på tværs af sektorer, aktører, myndighedsniveauer og landegrænser. Kun ved at sammentænke svarene på komplekse udfordringer og sammenkoble markederne kan omstillingen til en grøn energiforsyning gennemføres omkostningseffektivt, forsyningssikkert og investeringsattraktivt.

 

I Systemplan 2014 er herudover særskilte afsnit om Forskning, udvikling og demonstration og om henholdsvis Eltransmission og Elmarked og Gastransmission og Gasmarked.

Kommende arrangementer
fra Trekantafdeling, IDA Syd

20 jan.
Glatbane kørsel - d. 20.01.2019 kl. 13:00
  • Køreteknisk anlæg, Fredericia
  • søndag d. 20. januar kl. 13:00
20 jan.
Glatbane kørsel - d. 20.01.2019 kl 15:00
  • Køreteknisk anlæg, Fredericia
  • søndag d. 20. januar kl. 15:00
22 jan.
Er du IDA Trekantens nye bestyrelsesmedlem?
  • Mødestedet meddeles senere, Vejle
  • tirsdag d. 22. januar kl. 18:30
24 jan.
Besøg Jelling Bryghus - Historie på flaske
  • Jelling Bryghus, Jelling
  • torsdag d. 24. januar kl. 17:00
7 feb.
Vejle Kunstmuseum efter lukketid - Lige til stregen
  • Vejle Kunsmuseum, Vejle
  • torsdag d. 07. februar kl. 17:30
Se alle kommende arrangementer fra Trekantafdeling, IDA Syd

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close