16-11-2018 04:43:31

Forhandling - Overbygning

Arrangør: TRU, Tillidsrepræsentantuddannelsen

Hvis du udebliver uden at have meldt afbud til kurset, vil du blive opkrævet et gebyr på 500 kr.

Forhandling - OVERBYGNING

De fleste forhandlinger - store og små - forløber fint. Men mange tillidsvalgte oplever ind imellem specielt vanskelige eller krævende forhandlinger. Hvad er det der sker i disse situationer? Hvorfor er der en tendens til, at "det kører op i en spids"?

Det er sjældent muligt at få modparten til at ændre sin måde at optræde på. Derfor må den dygtige forhandler selv kunne finde vej ud af vanskelige eller konfliktfyldte forhandlingssituationer. Selv den erfarne forhandler kan være i tvivl om, hvilke fremgangsmåder der vil være virksomme og konstruktive.

Med en god forståelse af hvad det er der sker i en forhandling - det vil sige med evnen til at "læse" en forhandling - opnår man som forhandler en langt bedre evne til at handle på en mere velovervejet og virkningsfuld måde.

På dette kursus får du lejlighed til at træne en række del-elementer i et forhandlingsforløb.

Deltagelse i kurset forudsætter, at du har erfaring som forhandler.

Undervisere: Konsulenter fra IDA

Tilmelding på tru.ida.dk I første omgang bliver du tilmeldt en fordelingsliste. 

Efter tilmeldingsfristen den 27. januar 2012 vil du få besked om, hvilke kurser du er optaget på.

Efter denne dato sker tilmelding på tru@ida.dk

 

 

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close