23-10-2018 01:46:23

Forurening fra overløbsbygværker

Forureningsbelastningen fra overløbsbygværker er i samme størrelsesorden som belastningen fra renseanlæg. Problemstillingen har fået forøget fokus i forbindelse med mere intense regnhændelser og dermed stigende risiko for overløb.
Arrangør: IDA Miljø

Forureningsbelastningen fra overløbsbygværker og interne overløb på renseanlæg er i samme størrelsesorden som den samlede udledning fra renseanlæggene. Reguleringen af de to typer af recipientbelastninger er vidt forskellige og indeholder modsatrettede incitamenter. Den teknologiske udvikling giver nye muligheder for både måling og styring af overløbshændelser.

Dette IDA Miljø møde sætter fokus på sigtet og baggrunden for reguleringen, giver en opdatering på seneste viden om omfanget og måling af belastningen, kommer med eksempler på gennemført og planlagt realtidsstyring af overløbshændelser, stiller spørgsmålstegn ved typisk praksis samt belyser de tilsigtede og utilsigtede incitamenter i gældende regulering.

Program
09:30 Morgenbuffet og registrering
10:00 Velkomst og introduktion til dagens program v/Vibeke Borregaard og Morten Rungø, IDA Miljø
10:10 Bagrund for den gældende regulering v/Thomas Rützou, Naturstyrelsen
10:40 Viden om belastninger fra overløb, renseanlæg, interne overløb v/Asbjørn Haaning Nielsen, Aalborg Universitet
11:10 Problemets omfang set i relation til punktkilderapporten v/Bo Skovmark, Naturstyrelsen
11:40 Online måleteknologier – status og forventninger v/Peter Steen Mikkelsen, DTU
12:10 Frokost
13:00 Realtids styring af overløb i Kolding v/Tomas Faarbæk, BlueKolding.
13:30 Planer for kommende styring af overløb i Herning v/Nikolai Mølbye, Krüger og Benny Nielsen, Herning Vand
14:00 Recipienter som badevand muliggjort med styring og varsling i Aarhus v/Lene Bassø, Aarhus Vand
14:30 Er separering løsningen på overløb? Kombikloak et alternativ? v/Carsten R Jacobsen, Krüger.
15:30 Opsamling v/ Vibeke Borregaard og Morten Rungø, IDA Miljø
15:45 Slut

Kommende arrangementer
fra IDA Miljø

6 nov.
Vandrådsarbejdet - erfaringer og ønsker til fremtidig inddragelse
  • Ferskvandscentret, Silkeborg
  • tirsdag d. 06. november kl. 09:30
9 nov.
IDA Bæredygtighedskaravanen: Besøg hos KLS Pureprint A/S og Chr. Hansen A/S
  • KLS Pureprint A/S, Hvidovre
  • fredag d. 09. november kl. 12:30
20 nov.
De nye Sentinel satellitter – nye muligheder i miljøovervågningen
  • IDA Mødecenter, København V
  • tirsdag d. 20. november kl. 14:00
21 nov.
Hvordan lærer man at arbejde professionelt med cirkulær økonomi?
  • Aalborg Universitet i København, København SV
  • onsdag d. 21. november kl. 14:00
26 nov.
Vandværkernes udfordringer med at sikre god vandkvalitet
  • IDA Mødecenter, København V
  • mandag d. 26. november kl. 09:30
Se alle kommende arrangementer fra IDA Miljø

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close