16-10-2018 03:49:18

Fosfor en begrænset ressource

Fosfor en begrænset resource. Kom og hør om nogle af de nyeste tiltag i forhold til genanvendelse af fosfor fra affaldsprodukter. Anita Rye Ottosen vil på baggrund af sit arbejde hos Kommunekemi og Rambøll fortælle om hendes erfaringer.
Arrangør: Trekantafdeling, IDA Syd
Medarrangør: Kemiteknisk Udvalg, IDA Syd

Fosfor er en begrænset ressource som er essentiel for jordbrug. Eksperter regner med at fosfor reserverne  løber tør i løbet af de næste 50-250 år. Derfor er det vigtigt dels at minimere behovet for fosfor og dels at blive bedre til at genanvende fosfor.

Den største forhindring for at genanvende fosfor fra aske er indholdet af tungmetaller og plantetilgængeligheden af fosfor. Indholdet af tungmetaller er ofter højere end de gældende regler for udnyttelse som gødning på landbrugsjorden, samtidig med at fosforen findes på en ikke plantetilgængelig form. Det er lykkedes NORD (tidligere kommunekemi) at finde løsninger, der opsamler tungmetallerne og gør det muligt at fremstille fosfor af lige så god kvalitet som det, der forekommer i naturen.

Anita Rye Ottosen, som i dag er ansat hos Rambøll, har i de sidste 6 år arbejdet med genanvendelse af fosfor fra forskellige fosforholdige asker – gylleaske, halmgylleaske, spildevandsslamaske samt kød- og benmelsaske hos NORD (tidligere Kommunekemi).

Foredraget vil tage udgangspunkt i Anitas erfaringer fra Nord og Rambøll, og forventes at vare ca. 1 time.

IDA er vært med Kaffe og kage under foredraget.

Tilvalg

Ledsager
kr. 50

Kommende arrangementer
fra Trekantafdeling, IDA Syd

30 okt.
Asset Management – Vejen til god ledelse af virksomhedens aktiver
  • Fredericia Maskinmesterskole, Fredericia
  • tirsdag d. 30. oktober kl. 13:00
31 okt.
Hør om CAVERION Danmark A/S. Et arr. i Industriens uge
  • Caverion Danmark A/S, Fredericia
  • onsdag d. 31. oktober kl. 16:30
1 nov.
INDUSTRI 4.0 - Fremtidens Intelligente Industri
  • SOLAR Danmark, Vejen
  • torsdag d. 01. november kl. 12:00
6 nov.
Virksomhedsbesøg hos drikkevareemballeringsvirksomheden Ball Beverage Packaging
  • Ball Beverage Packaging , Fredericia
  • tirsdag d. 06. november kl. 17:30
Se alle kommende arrangementer fra Trekantafdeling, IDA Syd

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close