19-11-2018 04:22:18

Fra skibsophugning til genbrug

Arrangør: IDA Maritim

Billeder fra strandene i Bangladesh og Indien hvor udtjente skibe hugges op fik sat fokus på de miljø- og sikkerhedsmæssige forhold ved skibsophugning. Dette var i slutningen af 1990’erne, og siden da er der heldigvis sket en række ting. Hong Kong Konventionen om en sikker og miljøvenlig ophugning af skibe blev vedtaget af IMO i 2009, og mange rede-rier er begyndt at følge konventionens regler. Efter en orientering om den seneste udvik-ling på regel området og en fortælling om en ophugning i Kina, vil blikket blive rettet mod fremtiden og hvordan en høj grad af genanvendelse sikres i biler og skibe.
Program

16.30 – 16.40:  Introduktion til aftenens tema

16.40 – 17.15:  De nye regler efter Hong Kong Konventionen
Lone Schou, der er Miljøministeriets særlige rådgiver i internationale miljø forhold, giver et billede af udviklingen af regler efter vedtagelsen af Hong Kong konventionen.
 
17.15 - 17.45:  En forsvarlig ophugning
Kommunikationschef Gert Jakobsen, DFDS A/S, vil fortælle om ophugningen af ”Tor Anglia”, der endte sine dage i Kina.

17.45 – 18.15:  Hvad gøres for at skabe høj grad af genanvendelse i bilindustrien
Chefkonsulent Tejs Laustsen Jensen, De Danske Bilimportører vil beskrive bilindustriens indsats for at øge genanvendeligheden af udtjente biler.

18.15 – 18.45:  Forfriskning

18.45 - 19.15:  Triple E – bæredygtighed over 30 år
Klima- og miljøchef Jacob Sterling, Maersk Line, beretter om arbejdet med at gøre verdens største containerskibe så miljøvenlige og genanvendelige som muligt.

19.15 – 19.30:  Afrunding og diskussion

Kommende arrangementer
fra IDA Maritim

19 nov.
Passenger and RoRo ships – latest newbuildings to Danish flag
  • IDA, København V
  • mandag d. 19. november kl. 16:00

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close