19-09-2018 21:08:22

Fremtidens biomassefyrede kraftværker, gasrensning og rensning af røgen fra halmfyr

På dette gå hjem-møde får du indsigt i udvikling af fremtidens biomassefyrede kraftværker, og mulighederne for rensning af biogasserne og optimering af virkningsgraden. Efter pausen, kan du høre om rensning af røgen fra halmfyr.
Arrangør: IDA Mechanical
Medarrangører: Elektroteknisk Gruppe, IDA Østjylland, IDA Energi, IDA Energi, Østjylland, IDA Grøn Teknologi, IDA Kemi, IDA Proces, IDA Østjylland, Kemi- og Bioteknologisk Udvalg, IDA Østjylland, Kurser for studerende, Maskinteknisk Gruppe, IDA Østjylland

Program:

Kl. 16:45 Kaffe og te
Kl. 17:00 Indledning v/ Keld Olsen, IDA Mechanical
Kl. 17:05 Biostøvfyring på centrale kraftværker v/ Peter Arendt Jensen, DTU Kemiteknik
Kl. 18:00 Biomasseforgasning: Energiproduktion, miljøforbedring og recirkulering af næringsstoffer v/ Jesper Ahrenfeldt, DTU Kemiteknik
Kl. 19:00 Sandwich og drikkevarer
Kl. 19:30 Maskinfabrik og universitet har fået styr på røgen fra halmfyr v/ Erik Fløjgaard Kristensen, Aarhus Universitet
Kl. 20:30 Afslutning v/ Keld Olsen, IDA Mechanical

Efter hvert indlæg er der afsat tid til spørgsmål

Nærmer uddybning af emnerne:

Biostøvfyring på centrale kraftværker v/ Peter Arendt Jensen, DTU Kemiteknik.

Forskningscenter GREEN har siden 2011 været med til at bane vejen for udvikling af fremtidens biomassefyrede kraftværker med høj elvirknings grad og stor brændselsfleksibilitet. Centret har især haft fokus på biomassens kvalitet, brænderdesign, materialer til overhedere og anvendelse af aske.

Den danske kraftværkssektor er i gang med en stor omstillingsproces, hvor de centrale kraftvarmeværker skal fyre med biomasse frem for fossile brændsler. I projekt GREEN har forskere fra DTU – i samarbejde med blandt andet DONG Energy, HOFOR, Vattenfall, og BWE – arbejdet med at udvikle nyt og bedre fyringsudstyr. Endvidere har Aarhus Universitet undersøgt mulighederne for at optimere landbrugets produktion af biomasse og for at genanvende aske som gødning.

Biomasseforgasning: Energiproduktion, miljøforbedring og recirkulering af næringsstoffer v/ Jesper Ahrenfeldt, DTU Kemiteknik

En nyudviklet katalysator til gasrensning og et nyt reaktorkoncept har været med til at øge el og varmeproduktionen hos Skive Fjernvarme med 18 procent. Energieffektiviteten for anlægget er dermed kommet op på 86 procent.

Effektiv gasrensning har i mange år været en væsentlig hindring for at få sat skub i udbredelsen af biomasseforgasning, hvor gassen efterfølgende kan bruges til kraftvarme eller til fremstilling af flydende brændstof.

Maskinfabrik og universitet har fået styr på røgen fra halmfyr v/ Erik Fløjgaard Kristensen, Aarhus Universitet

Producenter af halmkedler arbejder ihærdigt på at kunne leve op til nye EU krav om, hvor mange partikler der må være i røgen fra et halmfyr. De kendte teknologier kan ikke bruges til halmfyring, men nu har Maskinfabrikken REKA i samarbejde med Aarhus Universitet udviklet et nyt filter, som kan fjerne op til 98 procent af partiklerne ved halmfyring.

Halmfyring har i årevis været en kilde til luftforurening på landet, men nu skal det være slut. EU har varslet, at der træder nye regler i kraft fra årsskiftet, så røgen maksimalt må indeholde 60 mg partikler per kubikmeter røggas for portionsfyrede anlæg og 40 mg for automatisk fyrede anlæg. Uden filter på skorstenen kan røgen fra halmfyring let indeholde omkring 1.000 mg partikler per kubikmeter røg, og det kan komme helt op på 1.500 mg afhængig af halmkvalitet og kedelanlæg.

Arrangementet udbydes i samarbejde med Energiforum Danmark.

Det er gratis at deltage – dog opkræves et no-show-gebyr på DKK 200,-, dersom evt. afmelding ikke sker inden 3. dage før afholdelsen.

Tilvalg

Fejloprettet tilvalg
kr. 0

Kommende arrangementer
fra IDA Mechanical

25 sep.
Besøg og foredrag hos TBZ-Klärwerk, Flensburg
  • TBZ Klärwerk
  • tirsdag d. 25. september kl. 16:00
26 sep.
Opfølgning på energilagring – forskning og løsninger til at lagre sol og vind
  • ECOpark, Aarhus V
  • onsdag d. 26. september kl. 16:45
2 okt.
Symposium: Antibacterial Surfaces
  • DTU, Lyngby
  • tirsdag d. 02. oktober kl. 09:30
2 okt.
Sovelia Engineering seminar
  • IDA Mødecenter, København V
  • tirsdag d. 02. oktober kl. 16:45
8 okt.
Digitale bygningsrelaterede værktøjer
  • IDA Mødecenter, København V
  • mandag d. 08. oktober kl. 14:00
Se alle kommende arrangementer fra IDA Mechanical

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close