17-03-2018 23:26:09

Fremtidens biomassefyrede kraftværker, gasrensning og rensning af røgen fra halmfyr

På dette gå hjem-møde får du indsigt i udvikling af fremtidens biomassefyrede kraftværker, og mulighederne for rensning af biogasserne og optimering af virkningsgraden. Efter pausen, kan du høre om rensning af røgen fra halmfyr.
Arrangør: IDA Mechanical Sjælland
Medarrangører: BYG Sjælland, IDA Sjælland, IDA Energi, IDA Grøn Teknologi, IDA Kemi, IDA Mechanical, IDA Mechanical København, IDA Mechanical Nordsjælland, IDA Proces, IDA Sjælland

Program:

Kl. 16:45 Kaffe og te
Kl. 17:00 Indledning v/ Keld Olsen, IDA Mechanical
Kl. 17:05 Biostøvfyring på centrale kraftværker v/ Peter Arendt Jensen, DTU Kemiteknik
Kl. 18:15 Sandwich og drikkevarer
Kl. 18:45 Biomasseforgasning: Energiproduktion, miljøforbedring og recirkulering af næringsstoffer Jesper Ahrenfeldt, DTU Kemiteknik
Kl. 20:30 Afslutning v/ Keld Olsen, IDA Mechanical
 

Efter hvert indlæg er der afsat tid til spørgsmål

Nærmer uddybning af emnerne:

Biostøvfyring på centrale kraftværker v/Peter Arendt Jensen, DTU Kemiteknik.

Forskningscenter GREEN har siden 2011 været med til at bane vejen for udvikling af fremtidens biomassefyrede kraftværker med høj elvirknings grad og stor brændselsfleksibilitet. Centret har især haft fokus på biomassens kvalitet, brænderdesign, materialer til overhedere og anvendelse af aske.

Den danske kraftværkssektor er i gang med en stor omstillingsproces, hvor de centrale kraftvarmeværker skal fyre med biomasse frem for fossile brændsler. I projekt GREEN har forskere fra DTU – i samarbejde med blandt andet DONG Energy, HOFOR, Vattenfall, og BWE – arbejdet med at udvikle nyt og bedre fyringsudstyr. Endvidere har Aarhus Universitet undersøgt mulighederne for at optimere landbrugets produktion af biomasse og for at genanvende aske som gødning.

Biomasseforgasning: Energiproduktion, miljøforbedring og recirkulering af næringsstoffer v/ Jesper Ahrenfeldt, DTU Kemiteknik

En nyudviklet katalysator til gasrensning og et nyt reaktorkoncept har været med til at øge el og varmeproduktionen hos Skive Fjernvarme med 18 procent. Energieffektiviteten for anlægget er dermed kommet op på 86 procent.

Effektiv gasrensning har i mange år været en væsentlig hindring for at få sat skub i udbredelsen af biomasseforgasning, hvor gassen efterfølgende kan bruges til kraftvarme eller til fremstilling af flydende brændstof.

 

Det er gratis at deltage – dog opkræves et no-show-gebyr på DKK 200,-, dersom evt. afmelding ikke sker inden 3. dage før afholdelsen.

Tilvalg

Fejloprettet tilvalg
kr. 0

Kommende arrangementer
fra IDA Mechanical Sjælland

4 apr.
Digital 5D – Projektering/byggestyring fra forprojekt frem til aflevering
  • IDA Mødecenter, København V
  • onsdag d. 04. april kl. 16:45
5 apr.
Highlights – de vigtigste nyheder i Solidworks 2018
  • IDA Mødecenter, København V
  • torsdag d. 05. april kl. 16:45
5 apr.
Digitaliser byggeprocessen med 3D-scanning
  • IDA Mødecenter, København V
  • torsdag d. 05. april kl. 16:45
10 apr.
Kan du klare trykket?
  • IDA Mødecenter, København V
  • tirsdag d. 10. april kl. 16:00
10 apr.
Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP)
  • IDA Mødecenter, København V
  • tirsdag d. 10. april kl. 16:45
Se alle kommende arrangementer fra IDA Mechanical Sjælland

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close