18-08-2018 18:31:44

Fremtidens energi bliver digital – hvad kommer det til at betyde? / Energy becomes digital in the future – what will this result in?

Hvad sker der, når energiforsyning og energiforbrug udvides til at være en slags informationsteknologier? Hvilke energiteknologier kan i det hele taget drage fordel af udviklinger i elektronik og informationsteknologi? (For English, please see below)
Arrangør: IDA Fremtidsteknologi

Hvad sker der, når energiforsyning og energiforbrug udvides til at være en slags informationsteknologier?

Hvilke energiteknologier kan i det hele taget drage fordel af udviklinger i elektronik og informationsteknologi?

På dette eftermiddagsarrangement løfter vi i IDA Fremtidsteknologi blikket og kigger strategisk på, hvordan fremtidens energi vil udvikle sig teknologisk/strategisk.

Tre hovedtendenser vil blive belyst:

* Hvordan eksponentiel innovation vil drive prisen for sol- og vindenergi, samt energilagring.
* Hvordan Big Data kan anvendes i styring og fordeling af variable energistrømme.
* Hvordan Big Data kan bidrage til at styre energiefterspørgsel.

Vi kan med fornøjelse præsentere en taler med international klasse: Ramez Naam, født i Ægypten, vokset op i USA.

Ramez Naam har i sin karriere arbejdet for Microsoft i 13 år, hvor han har ledet udviklingen af Microsoft Outlook, Internet Explorer og søgemaskinen Bing, samt for Apex Nanotechnologies. Han ejer 19 patenter om informationsteknologier. Han har arbejdet professionelt med teknologier som machine learning, search, massive scale services og kunstig intelligens.

Efter sin karriere i ren software har han de senere år koncentreret sig om digitaliseringen af energi og miljø og er bl.a. underviser hos Singularity University i Silicon Valley i dette emne.

Ramez Naam taler engelsk – “and has agreed to go nerdy with our audience in IDA”

Arrangementet starter kl. 16:00, har en times foredrag efterfulgt af spørgsmål og debat og endelig tid til uformelle diskussioner.

Vær opmærksom på, at du bliver opkrævet et no-show-gebyr på 200 kr., såfremt du udebliver fra arrangementet uden at afmelde dig.

------------------------------------------------------------------------------------------

Energy becomes digital in the future – what will this result in?, event no. 313006

What happens when energy supply and energy consumption expand to a kind of information technology?
Which energy technologies can benefit from developments in electronics and information technology?


What happens when energy supply and energy consumption expand to a kind of information technology?
Which energy technologies can benefit from developments in electronics and information technology?

At this afternoon event, IDA Future Technology will take a strategic look at how energy in the future will develop technologically/strategically.

Three key trends will be examined:
* How exponential innovation will drive the price for solar- and wind energy as well as energy storage.
* How Big Data can be used in the control and distribution of fluctuating energy flows.
* How Big Data can contribute to the control of power demands.

We are pleased to present a high-grade international speaker: Ramez Naam, born in Egypt, raised in USA.

In his career, Ramez Naam has worked 13 years for Microsoft, where he led the development of Microsoft Outlook, Internet Explorer and the search engine Bing, as well as for Apex Nanotechnologies. He holds 19 patents on information technologies. He has worked professionally with technologies such as machine learning, search, massive scale services and artificial intelligence.

Following his strict software career, the last few years he has focused on the digitalisation of energy and the environment and is a teacher on this subject at Singularity University in Silicon Valley, among others.

Ramez Naam speaks English – “and has agreed to go nerdy with our audience in IDA”

The event starts at 16:00, is an hour of lecture followed by questions and debate, and finally it is time for informal discussions.

Please be aware that you will be charged a no-show fee of 200 DKK if you fail to turn up without cancelling your registration.

Kommende arrangementer
fra IDA Fremtidsteknologi

21 aug.
How to Solve Problems with Deep Learning - Workshop in Aarhus
  • INCUBA A/S , Aarhus N.
  • tirsdag d. 21. august kl. 09:00
22 aug.
How to Solve Prolems with Deep Learning - Workshop in Copenhagen
  • Københavns Universitet, Frederiksberg
  • onsdag d. 22. august kl. 09:00
28 aug.
Recommender systems and Machine Learning – Practical Considerations
  • Scandic Aarhus City, Aarhus C
  • tirsdag d. 28. august kl. 17:00
29 aug.
IDA IT: Recommender systems and Machine Learning – Practical Considerations
  • IDA Mødecenter, København V
  • onsdag d. 29. august kl. 17:00
Se alle kommende arrangementer fra IDA Fremtidsteknologi

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close