14-11-2018 12:41:18

Fremtidige godkendelsesordninger og autorisation - Aarhus

Arrangør: IDA HVAC

NBNBNB: Tilmelding på www.danvak.dk

Den nye ordning om godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand trådte i kraft den 1. april 2013. Ordningen hedder "Godkendelsesordningen for byggevarer godkendt til drikkevand" og omfatter de sundhedsmæssige egenskaber ved byggevarerne, det vil sige afsmitning af sundhedsskadelige stoffer til drikkevandet. Det har siden 1. april 2013 været muligt at indsende ansøgninger til "Sekretariatet for byggevarer godkendt til drikkevand" om at få godkendt produkter. Der har dog rejst sig en række spørgsmål i relation til dette og andre dele af ordningen. Nogle af disse spørgsmål vil blive behandlet på temamødet. Derudover vil konsekvenserne for rådgivere og installatører blive belyst. Endeligt vil forsættelsen af VA godkendelsesordningen og de fremtidige regler for denne blive gennemgået.

Autorisation
Sikkerhedsstyrelsen har udarbejdet en ny autorisationslov, der fremafrette skal gælde for både El og VVS. På temamødet vil de væsenligste ændringer i relation til VVS autorisationen blive gennemgået.

Program
Følgende emner vil blive drøftet på mødet:

1. Bekendtgørelsen om "Godkendt til drikkevand". Hvad er kravene i henhold til bekendtgørelsen, og hvordan fungerer de i praksis?
2. Hvordan fungerer "Godkendt til drikkevand i praksis". Hvordan kan jeg ansøge, hvis jeg vil have en godkendelse? Hvilke dokumentationer, prøvninger etc. kræves der for at få en certificering?
3. Krav til komponenters mekanisk fysiske egenskaber (VA godkendelse). Hvordan sikres det, at bygningsreglementets krav til produkters mekaniske fysiske egenskaber overholdes? Hvilken dokumentation skal der foreligge, og hvordan ansøger jeg?
4. Hvordan kan rådgivere og installatører fremover sikre sig, at foreskrevne og anvendte produkter lever op til gældende lovgivning i relation til "Godkendt til drikkevand" og mekanisk fysiske egenskaber?
5. Ændringer i Autorisationsloven. Hvad betyder de for rådgivere og virksomheder i vvs-branchen fremover? Der er i forbindelse med revisionen af loven lagt op til at visse autorisationsmåder bortfalder, bl.a. "den særlige tilsynsordning" samt bibeskæftigelsesordningen. Der er endvidere lagt op til at minimere papirarbejdet i forbindelse med installationer, hvor der ikke er direkte far for personer.

Bemærk: Inklusiv te/kaffe & vand

Tilvalg

Ledsager
kr. 0

Kommende arrangementer
fra IDA HVAC

22 nov.
CTS anlæg, Grundkursus – Vejle
  • Hotel Vejlefjord, Stouby
  • torsdag d. 22. november kl. 08:30
26 nov.
Vælg det rigtige ventilationsanlæg – ud fra komfort luftkvalitet og driftsudgifter
  • Aalborg Universitet, Aalborg Ø
  • mandag d. 26. november kl. 14:30
5 dec.
Indregulering af vand- og varmeanlæg - “teori og praksis” - Glostrup
  • Danvak, Glostrup
  • onsdag d. 05. december kl. 09:00
6 dec.
CTS anlæg, Udvidet – Vejle
  • Hotel Vejlefjord, Stouby
  • torsdag d. 06. december kl. 08:30
6 dec.
Brand- og røgsikring af ventilationsanlæg DS 428 – Glostrup
  • Danvak, Glostrup
  • torsdag d. 06. december kl. 08:30
Se alle kommende arrangementer fra IDA HVAC

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close