20-10-2018 02:21:00

Fremtidens mad til ældre - en konference om visionerne for maden til ældre og gode eksempler fra det virkelige liv

Alle taler om vejret, men ingen gør noget ved det. Sådan er det bestemt ikke med mad og måltider til ældre mennesker! Mangfoldigheden af lokale projekter er omdrejningspunkt for dagens debat. Kom og vær med og sæt netop din viden i spil. Velbekomme.
Arrangør: IDA Levnedsmiddelselskabet
Medarrangører: IDA Bioscience, IDA Food Network, IDA Young Professionals
Fremtidens mad til ældre - en konference om visionerne for maden til ældre og gode eksempler fra det virkelige liv

PROGRAM

09:45 ANKOMST, REGISTRERING OG KAFFE

10:15 – 10:30 Velkommen og dagens program v/ LEVS Thorkild Nielsen og Susanne Kofoed

10:30 – 11:00 FAKTA OM ÆLDRE v/Matilde Rytter, Yeah, Yeah Collective

Vidensoplæg.

I denne del af programmet stilles der skarpt på fakta om den differentierede gruppe af ældre – fællestræk og kompleksitet af gruppen ”Borgere 65+”

11:00 – 12:00 DET MULTIFUNKTIONELLE MÅLTID – EKSEMPLER PÅ INITIATIVER – del I

Præsentation af projekter og cases.

Ældre- og sundhedsområdet har politikernes store bevågenhed, og der afsættes hvert år midler af til området. Disse midler bliver til projekter og initiativer, som gennemføres lokalt. I denne del af programmet hører vi om mangfoldigheden af projekter, som gennemføres blandt ældre -bosiddende i eget hjem, i rehabilitering, på plejehjem og hospitaler, herunder tankerne bag initiativerne, praktisk gennemførelse og resultater.

11:00 – 11:30 Børnebørnenes madværksted v/ Maria Spliid og Stine Bay Nielsen, Hjerteforeningen

11:30 – 12:00 ”Når mad og mennesker mødes” v/ Rasmus Dam Knudsen, SeniorNET, Dansk Folkehjælp

12:00 – 13:00 FROKOST & NETWORKING

13:00 DET MULTIFUNKTIONELLE MÅLTID – EKSEMPLER PÅ INITIATIVER – del II

13:00 – 13:25 Implementering af ernæringsindsats i Roskilde kommune v/ Tina Rørdam Bossow

13:25 – 13:45 Kulturændringsprocesser inden for omsorgs- og plejeområdet v/ Åse Porsmose, Eden Alternative

13:45 – 14:30 Erfaringer fra Aalborg Universitetshospital – to cases v/ Henrik Højgaard Rasmussen og Mette Holst

14:30 – 14:50 Kaffepause

14:50 – 15:30

Aktiviteter, indsatser og viden om mad til ældre v/ Judith Kyst, Madkulturen - blev aflyst på dagen

Mad til ældre - hvor er vi - og hvor vil vi hen? v/ Michael Teit Nielsen, Ældre Sagen

15:30 – 16:00 Debat med indlægsholdere og salen

16:00: Tak for i dag

"Fremtidens mad til ældre" - en konference om visionerne for maden til ældre mennesker og gode eksempler på, hvad der sker "derude i virkeligheden".

Alle taler om vejret, men ingen gør noget ved det....Sådan er det bestemt ikke med mad og måltider til ældre mennesker!

Ældre er ikke bare ældre, og mad til ældre er ikke bare mad til ældre. Gruppen af ældre mennesker er mindst lige så differentieret som gruppen af 18-årige eller gruppen af 7-årig, og ældre menneskers præferencer for mad er ligeledes vidt forskellig. Behovet ligeså: Mange ældre er friske og rørige, andre lever med en eller flere kroniske sygdomme, nogle er overvægtige, andre spiser for lidt, og nogle står i den situation, at de er blevet enlige.

Ældre- og sundhedsområdet har politikernes store bevågenhed, og der afsættes hvert år i forbindelse med forhandlingerne om finanslov og satspulje en række midler af til området. Disse midler bliver til projekter og initiativer, som gennemføres lokalt.

Med afsæt i mangfoldigheden af lokale projekter er "visioner for fremtidens mad til ældre" omdrejningspunktet, når LEVS inviterer til debat. Der stilles skarpt på: Fakta om ældre, maden og måltidet, de gode eksempler, og hvor udviklingen bevæger sig hen.

Kom og vær med på dagen, og sæt netop din viden og dine erfaringer med mad og måltider til ældre mennesker i spil!

Kommende arrangementer
fra IDA Levnedsmiddelselskabet

7 nov.
Blockchain viser fødevarernes vej til dig
 • IDA Innovate, København V
 • onsdag d. 07. november kl. 19:00
9 nov.
IDA Bæredygtighedskaravanen: Besøg hos KLS Pureprint A/S og Chr. Hansen A/S
 • KLS Pureprint A/S, Hvidovre
 • fredag d. 09. november kl. 12:30
15 nov.
Exploring Bioscience 2018
 • Centralværkstedet, Aarhus C
 • torsdag d. 15. november kl. 12:30
13 dec.
IDA Future Talks 2018
 • IDA Mødecenter, København V
 • torsdag d. 13. december kl. 13:00
28 mar.
Generalforsamling i IDA Levnedsmiddelselskabet
 • Ingeniørforeningen, IDA, København V
 • torsdag d. 28. marts kl. 17:00
Se alle kommende arrangementer fra IDA Levnedsmiddelselskabet

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close