19-11-2018 06:40:10

Fuld opmærksomhed på opgaven i nuet - Mindfulness

Arrangør: TRU, Tillidsrepræsentantuddannelsen

Hvis du udebliver fra nedenstående kursus uden at have meldt afbud, vil du blive opkrævet et gebyr på 500 kr.

Fuld opmærksom på opgaven i nuet  - Mindfulness

"Gør lige" - " husk lige " - "koncentrer dig" - "pas på du ikke bliver stresset" - " vær nærværende"

En tillidsrepræsentant har mange kasketskift i løbet af dagen, som gør det svært at bevare fokus på opgaven og være fuldt til stede i situationen.. Dette vil ofte resultere i utilfredshed, ringere kvalitet i arbejdet og unødig stress.

På dette kursus introduceres metoder til at være fuldt til stede i nuet, blandt andet via mindfulness, hvilket medfører energi, kraft og stressforebyggelse.

På kurset arbejder vi med:
* TR er særligt udsat for stress
* Stress og stressreduktion
* Meditation
* Mindfulness
* At være fuldt til stede i nuet
* Hvordan fastholde fokus?
* Hvordan bruge mig selv bedst muligt?

Kurset giver dig mulighed for at skærpe bevidstheden om dine opgaver og personlige ressourcer, hvorfor opgaveløsning optimeres. Samtidig vil du trænes i nærvær i en hvilken som helst situation, hvilket vil forøge din trivsel og dermed forebygge stress.


Underviser: Erhvervspsykolog Josef Guldager, MBK A/S.

Tilmelding på tru.ida.dk. I første omgang bliver du tilmeldt en fordelingsliste/venteliste

Efter tilmeldingsfristen den 27. januar 2012 vil du få besked om, hvilke kurser du er optaget på.

Efter denne dato sker tilmelding på  tru@ida.dk

 

 

 

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close