17-12-2018 20:39:09

Fyraftensmøde om cykelsuperstierne

Arrangør: IDA Trafik og byplan

FYRAFTENSMØDE OM CYKELSUPERSTIERNE, BVT (Byplan, Vej & Trafik)

I Byplan, Vej og Trafik arbejder vi med emnerne byplan, veje og trafik i bredeste forstand, og med særlig fokus på deres indbyrdes samspil. Vi beskæftiger os med fagdisciplinerne: Byplanlægning, Trafikplanlægning, Økonomi og organisering, Trafikteknik, Vejbygning, Vejvedligehold, Trafiksikkerhed og tilgængelighed.

Den 6. november afholder BVT fyraftensmøde om Cykelsuperstierne. Arrangementet byder på oplægsholdere fra Cykelsuperstisekretetariatet, der vil fortælle om det overordnede koncept, samarbejdet, finansieringen, erfaringerne, og de næste skridt i processen. Albertslund Kommune og Furesø Kommune vil fortælle om deres rolle i projektet som hhv. første etablerede strækning og kommende strækning.  Derudover kommer Hans Skov-Petersen fra Bikeability projektet, KU Life og fortæller om deres seneste resultater fra forskning baseret på spørgeskemaer og GPS. Resultaterne fremlægges med perspektivering til Cykelsuperstikonceptet.

Dato:  6. november 2012, kl. 16:00-18:30,
Sted: IDA, Kalvebod Brygge 31-33, København V

Program

16:00  Kaffe og kage

16:15 Velkomst og programgennemgang, Pia Widerholdt, BVT

16:30 Peter Jantzen, Cykelsuperstisekretariatet
Oplæg om det overordnede koncept for Cykelsuperstierne, om samspillet mellem kommunerne og Regionen, om finansieringen, om udviklingen og erfaringer, om prioriteringen af ruterne i forhold til den øvrige trafik herunder letbanen.

17:00 Jens Frost, Albertslund Kommune
Oplæg om den allerede etablerede Albertslundsrute. Hvilke løsninger er der valgt og hvilke forbedringer er der foretaget i processen. Hvilke effekter og erfaringer er der kommet ud af ruten indtil videre og er der et planlagt næste skridt?

17:30 Hans Skov-Petersen, Bikability KU Life
Oplæg om Bikeability-projektet med perspektivering til Cykelsuperstikonceptet, med udgangspunkt i undersøgelser baseret på bl.a. spørgeskemaer og GPS.

18:00 Lene W. Hartmann, Furesø Kommune
Oplæg omkring Furesø Kommunes rolle i konceptet, hvilken tanker der er gjort om at medvirke og hvilke succeskriterier er der stillet op inden. Hvilke fysiske tiltage påtænkes der for, at Farumruten kan etableres og hvordan er samarbejdet på tværs af kommunerne?

18:30  Sandwich, drikkevarer

Deltagelse er gratis og sker iht. IDAs regler.
Tilmelding på www.ida.dk eller til Mødetilmeldingen på tlf. 33 18 48 18.
Arr.nr. 995468

Kommende arrangementer
fra IDA Trafik og byplan

28 jan.
30 år med Trafik og Veje
  • mandag d. 28. januar kl. 16:30
30 jan.
Byens Gulv 2019 - Cirkulær økonomi og bæredygtighed
  • Nyborg Strand Hotel, Nyborg
  • onsdag d. 30. januar kl. 09:00

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close